Bugün - 09 Temmuz 2020 Perşembe
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Haber Detayları

DEPREMİN AYAK SESLERİ…

“Sesimi Duyan Var mı” Bu kelime zinciri hala hafızlarımızda yer etmiş olan o acı görüntülere şahit. Geçmiş zamanlardan bu zamanlara hep tehlikesini hissettiğimiz her an da hissedeceğimiz deprem olgusunu hiç yabana atmamak gerek. Doğru sandığımız bilgilerin esasında doğru olmadığını da zaman içerisinde anlayabiliyoruz. Bu önemli konuyla ilgili merak ettiklerimi Jeofizik Mühendisi Sayın Zeynel Ağacık’a sordum kendisi detaylı bir bilgilendirmede bulundu.

Yaşam Haberi - 12 Kasım 2019 Salı - 11:36
“Sesimi Duyan Var mı”  Bu kelime zinciri hala hafızlarımızda yer etmiş olan o acı görüntülere şahit. Geçmiş zamanlardan bu zamanlara hep tehlikesini hissettiğimiz her an da hissedeceğimiz deprem olgusunu hiç yabana atmamak gerek. Doğru sandığımız bilgilerin esasında doğru olmadığını da zaman içerisinde anlayabiliyoruz. Bu önemli konuyla ilgili merak ettiklerimi Jeofizik Mühendisi Sayın Zeynel Ağacık’a sordum kendisi detaylı bir bilgilendirmede bulundu.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

-Zeynel Bey öncelikle sizi tanımak isteriz ?

-Jeofizik mühendisiyim, evliyim ve 7 yaşında Erdem Hüseyin adında bir oğlum var. Eşimin de destekleriyle Sivil Toplum kuruluşlarında, siyaset de ve iş yaşamında katkılarımı sürdürmeye devam ediyorum. İstanbul’da özellikle afet konusunda Türkiye’de ilk defa bir SİVİL SAVUNMA çalışması yapılan TAKUT (Talatpaşa Mahallesi Arama Kurtarma Timleri) biriminde başkanlık yaptım. Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ekibinin eğitim desteğiyle TAKUT projesini devam ettirdik. Sonra İstanbul MAGDER’i (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) kurduk. Yaklaşık 110 mahalleye Afet konusunda eğitim verdik ve MAG Vakfı ile beraber mahallelere Lojistik destek sağladık. 1999 yılından beri “Depremle Yaşamak” konusunda seminerler veriyorum. İstanbul Kağıthane Kaymakamlığında İnsan Hakları Komisyonunda 4 yıl görev aldım. PERSİAD (Perpa Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurlunda bir dönem görev aldım. İş Güvenliği Uzmanı olarak 2014 yılından beri ve İş Güvenliği konusunda ve Jeofizik Mühendisliği konularında Adli Bilirkişilik yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda çocuklara deprem bilincinin aşılanması için bir Sivil Toplum Kurumu çatısını Türkiye’de kurma çalışmalarımız devam ediyor.

-Uluslararası afet politikalarının neresindeyiz ?

-Türkiye’deki afet yönetim sistemini uluslararası afetler politikasında 1990’lı yıllardan itibaren yaşanan değişim temelinde tüm gelişmeler raporlanmalı, afetlerle mücadelede geleneksel yaklaşımların yetersizliği irdelenerek yeni mücadele yaklaşımı tanımlanmalıdır..

Nüfus artışı ile birlikte yerleşim yerlerindeki düzensiz ve plansız gelişmeler de afet zararlarını artırmaktadır. Afet zararlarının azaltılması ve afetlerin önlenmesi ancak çok disiplinli bir yaklaşımla uygulanacak afet risk yönetimi ile mümkün olabilecektir. Tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, arazi çalışmaları, tehlike ve risk haritalarının hazırlanması, farklı kökenli afetlere ilişkin erken uyarı sistemlerinin kurgulanması, önlem tekniklerinin ve önlem yapılarının belirlenmesi çoğunlukla mühendislik çalışması gerektirmektedir. Mühendislik temel alanı ve özellikle, Yer Bilimleri (Jeofizik Mühendisliği) ayrıca, Meteoroloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği gibi branşların yanı sıra, sosyal bilimler alanında, coğrafya, kamu yönetimi, antropoloji, sosyoloji, psikoloji vb. alanlardaki uzmanların da sürece katılmaları gerekmektedir. Afet risk yönetimi çalışmaları, sosyal boyutu ihmal edilen ve çok disiplinli yaklaşımdan yoksun Afet Risk Yönetimi süreçlerinin başarılı olamayacağını göstermektedir.

Özetle; teorik bilgi ve pratik beceriler kazanmış farklı alanlarda uzman ekiplerin sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Son çalışmalar disiplinler arası çalışmaların da bazı durumlarda yetersiz kaldığını, sürece akademinin yanı sıra; sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün katılımının da sağlanması gerektiğini, afet risk yönetimi sürecinde geniş tabanlı ve çok disiplinli yaklaşımların önemini vurgulamaktadır

 Deprem nedir ?

-Yer altındaki biriken enerjinin yeryüzüne çıkması olayıdır.

-Dünyada kaydedilen en büyük deprem ve en uzun süren deprem hangisidir?


-1900 den bu yana kaydedilen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'ta Şili’de olmuştur. En uzun süren deprem ise Endonezya’da 20 dakika sürmüştür.

-Magnitüd ve Şiddet arasındaki farklar ve benzeşmeler nelerdir?

 

-Magnitüd depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü; şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Richter Ölçeği ise ; depremin magnitüdünü tanımlayan matematiksel bir formüldür.


-Artçı Deprem nedir? Ve ne kadar süre ile devam eder?


-Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da olabilmektedir.

-Depremler önceden belirlenebilir mi?


-Var olan koşullarda depremin önceden belirlenmesi olanaksızdır.

-Fay nedir?

-Yer kabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre göreceli olarak yer değiştirmesidir.

-Kuzey Anadolu Fay Hattı nedir?


-Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu - batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 kilometredir; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişir.

-Deprem olan her yerde fay var mıdır?


-Eğer yoksa bile yeni bir tane oluşmuştur.

-P ve S dalgası nedir?


-P dalgası Kayıtçılara ilk ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı kabuğun yapısına göre 1.5 ile 8 km/sn arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusundadır (boyuna dalga). Yıkım etkisi düşüktür.

S dalgası Kayıtçılara ikincil olarak ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı P dalgası hızının %60’ı ile %70’i arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır (enine dalga). Yıkım etkisi yüksektir.

-Sıvı Etkisi nedir?


-Kum - kil gibi gevşek malzemeden oluşan katmanların deprem sırasında sıvıların çalkalanmasına benzer bir özellik göstermesidir.

-Aletle deprem ölçümü ilk kez ne zaman yapılmıştır?


-İlk sismoskop 132 yılında Çinli filozof Chang Heng tarafından icat edilmiştir. Bu aygıt ayaklı bir vazo üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 tane ejderha başı ile vazonun ayağı üzerine yerleştirilmiş  8 tane kurbağadan oluşur. Kurbağaların açık olan ağızları ejderhalara doğru dönüktür. Deprem sırasında   ejderlerden bazıları ağızlarındaki bilyeyi kurbağaların ağzına düşürür. Hangi ejderin bilyesi düşmüşse sarsıntının doğrultusu o yöndedir. Aletin kendi bulunduğu yerde hissedilemeyen yaklaşık 750 km uzaklıklardaki depremleri algılayabildiği söylenmektedir. Aletin gövdesini oluşturan vazonun içerisinde ne tür bir düzenek olduğu bilinmemektedir. Bu konudaki en yaygın görüş, vazo içerisine çok duyarlı bir sarkacın yer aldığı görüşüdür.

-Deprem nerelerde oluşur?


-Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı) Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81’ bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine) Endonezya’dan başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik) Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı)   boyunca uzanır.


-Deprem başladı ne yapmalıyız?


-Her şeyden önce ciddi bir DEPREM BİLİNCİNE sahip olmamız gerekiyor. Geçmişi çok kötü olan bir fay hattının ülkemizde olduğunu bilmemiz lazım. Deprem için ciddi ve çok kapsamlı araştırmaların yapılması ve hazırlanması gerekiyor. Binaları güçlendirmemiz ve panik, izdiham, yağma yaratmayacak şekilde toplanma alanlarımızın olması şart.

Sakin olun.

İçerideyseniz, masa veya benzeri sağlam bir koruyucunun yanına yaşam üçgeni pozisyonu (cenin pozisyonu) alacak şekilde yerleşin., Başınızı saklayın ve hareket etmeyin. Pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durun.

Dışarıdaysanız, binalardan, ağaçlardan, telefon ve elektrik direklerinden uzak durun.

Araçta iseniz, üst veya alt geçitlerden uzaklaşın, açık bir alanda durun ve aracınızdan çıkmayın.

-Depremden hemen sonra yapılması gereken en önemli şeyler nelerdir?

-Kendinizin ve bulunduğunuz yerdekilerin yaralanıp yaralanmadıklarını kontrol edin ve gereken ilk yardımı yapın.

Ayakkabılarınızı giyin.

Bulunduğunuz yerin emniyetli olup olmadığını kontrol edin. Gaz, su ve elektrikle çalışan her şeyi kapatın; bulunduğunuz yapının hasarını (baca yıkılmaları, duvar çatlakları ve temeldeki hasarları) kontrol edin ve artçı sarsıntılardan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda belirlemelerde bulunun.

Çevreye dağılan malzemeleri toplayın.

Radyonuzu açın. Yetkililerin, hayati önem taşıyan, uyarı ve açıklamalarına aynen uyun.

Acil durumlar dışında telefonunuzu kullanmayın.


-Türkiye'de kaydedilen en büyük deprem hangisidir?

-Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 26 Aralık 1939 Erzincan' da olmuştur. Gece yarısı olan depremde yaklaşık 33.000 kişi ölmüştür.

İstanbul’da riskli bölgeler neresidir. ?

Risk haritasına göre İstanbul'un güney kısmı tamamen risk altında. Özellikle de toprak yapısı çamurlu olan Avcılar bölgesi büyük risk içeriyor. Terkos gölüne yakın kısımlar ise en az riskli bölgeler.

İstanbul’da en son meydana gelen deprem 5,8 idi. 7,4 olsaydı arasında büyüklük ve şiddet olarak farklı olan ne olurdu ?

Kandilli'ye göre 6.0 etkisinde yaşanan son deprem ile 7 büyüklüğündeki bir deprem arasında sadece bir puan fark görünebilir. Ancak deprem büyüklüklerine göre etkileri düz bir mantıkla değil logaritmik bir ölçekle artıyor. 6 ile 7 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı güç etkisi tam 30 kat. Yani 7 büyüklüğündeki bir deprem İstanbul’da  en son yaşanan depremden 30 kat daha güçlü olur.

 

 
Anahtar Kelimeler:“Sesimi, Duyan, Var, mı”, , kelime, zinciri, hala, hafızlarımızda, yer, etmiş, o,
Kaynak / EditörSalim ZorbaOkunma Sayısı: 636

 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yaşam Haberleri
O illerde yaşayanlar dikkat! 42 dereceyi görecek
A.R.G Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin i makamında ziyaret ettik
M.M. ye Örnek Çankırı dan geldi

M.M. ye Örnek Çankırı dan geldi
İstanbullular haftasonu piknik alanlarına ve plajlara akın etti
Silivri'de baz isytasyonundan akü çalan hırsız yakalandı
Feci olay! 'Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın' diye feryat etti...
Trabzon'da Kursiyeler günlük ücret alarak geleceğe hazırlanıyor.
Diğer Başlıklar

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır
İstanbul'da Üsküdar sahilinde çekirdek yemek yasaklandı.
Elektrikli araç satışları artıyor petrol ithalatı azalıyor
Pandemi döneminin ilk 6 ayında 80 Ülkeye ihracaat
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
Kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken paralarla yakalandı!
14 büyükbaşın öldüğü mera kapatıld
Dicle Elektrik'ten elektrik borcu ödemelerine ilişkin açıklama
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı
Adana’da tefecilere operasyon!
Yazarlar
Ergun DUR
1990 VE 2000 NESLİNI KAYBETTIK !...
Ankara, Bağlum’da akşam saatlerinde evden ay...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
GEMİYİ İNSANLIĞA MUCİZE ELİ HEDİYE EDİYOR Nuh Ale...
EYÜPHAN KAYA
Mardin’e Selam Ver Ey Devlet!
Hangi derdimi anlatayım bilemiyorum ama ben bu yaz...
Dr. Vehbi KARA
Faiz En Büyük Günahlardan Bir Tanesidir
İnsanlık alemi yüzyıllardan beri savaş, kan v...
Murat FİDAN
MOLLA SADREDDİN YÜKSEL: “BENİM KADER MEVZUUNDAKİ TEREDDÜTLERİMİ GİDEREN VE İMANIMI TAHKİKİ HALE GETİREN BİR ESERE CANIMI VERSEM UCUZDUR.”
Prof. Dr. Mehmed Coşkunsel, arkadaşı Prof. Dr. Abd...
Şener Mengene
Jeopolitik Kuşatma-Stratejik Savunma
Anadolu Türk tarihinde Karadeniz önemli ...
Mehmet Nuri BİNGÖL
"İBİBİKLER ÖTTÜĞÜNDE ORDAYIM "
Bahar mevsimi malum katarına renk renk, desen dese...
Nejla YAPICI
İBRETLİK, DOKUNAKLI BİR HİKÂYE! OKURKEN GÖZLERİNİZ DOLACAK!
(Allah (cc), Hiçbir Kimseyi Yoklukla İmtiha...
Ravza ZEYBEK
İstanbul Sözleşmesi Huzur Vermedi
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&helli...
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Engin AKYOL
.İNSANLIĞI YEŞERTELİM....
Toplumun bütünlüğünü birl...
Mücahit Güler
Yerli ve Milli 3D Nesli Geliyor!
              &...
Abdulkadir Menek
AYASOFYA
İstanbul’un Fethinin mukaddes bir nişanı D&...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Mümin ÇÖPÜR
Çocuğunuzu evin hükümdarı yapmayın
Her ihtiyacı karşılanan çocuk,  bir s&...
Dr. Levent Bilgi
İTİBAR
İtibar.  Ne de çok özlenen, iste...
Bülent Ertekin
NEDEN BİZ İHTİYACI OLMAYAN İNSANLARA KARŞI CÖMERT OLDUK?
Cömertmiyiz??? Şüpheli...Yardımsevermiy...
MİSAFİR KALEM
GÜNÜMÜZDEN 1960'A TALEBELERİNDEN BEDİÜZZAMAN'A MEKTUP...
Ey Alem-i İslam’a gelen darbeleri önce ...
Salih Arıkan,
SALGIN DÖNEMİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK.
Salgın döneminde erişilebilirlik  &cced...
Hasan TÜRKYILMAZ
TİLKİLERİN BOYNUNA GEÇEN KEMENT KURDA İŞLEMEZ:
"Evladım bu ülkede sağcı, solcu; ilerici, ger...
Nesibe TÜKEL
ASLINDA LÂYIK OLDUĞUNUZ HEP KAĞIT BARDAKTIR..."
Eski bir bakandan bir konferansta konuşma yapması ...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Mustafa SEYMEN
BEHLÜL DANE’YE “HUŞU” NEDİR
Diye sorarlar: Cevap çok enteresan; Bir ad...
Erol Aydın
SOSYOLOJİK OLARAK SİYASİ KLİŞELER
Klişe, Fransızcadan dilimize geçmiş olsa d...
Handan YILDIRIM
GÖZ YAŞIMDAKİ UMUTLAR....
Ne Güzel Söylenmiş ...Can YÜCEL ......
Ahmet BEREKET
HIZLA BÜYÜYEN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKE. MİSYONERLİK FAALİYETLERİ!
Bundan yaklaşık 6 sene kadar önce yazılı ve g...
Zehra Kınalı
İNSAN OLARAK ÜZÜLÜYORUM. ÇÜNKÜ NE OLURSA OLSUN ÖLEN BİR İNSAN.
Bir haber... DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal med...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Murat Gülşan
CUMA ADABI
  “Ey iman edenler! Cuma günü...
Mehmet Emin KOÇ
Milli Parasızlık, sadece mutfağı değil, dünyayı yakıyor
Kapitalizmin ve onun revize edilmiş hali olan libe...
Osman KÖSE
PANDEMİ VE ÖDÜL
Yaşasın!! Nihayet bitiyor. Kısıtlı, yasaklı gü...
Salim Zorba
Malcolm X'in Hac sırasında yazdığı mektubu
Hz. İbrahim’in (a.s) ve Hz. Muhammed’i...
Halil Köprücüoğlu
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
Nurlu mümin, Kur’an’ın, Sünn...
Rukiye Aydın
SİNİR KÜPÜ ANNELERE MEKTUP
Selamünaleyküm. Değerli hanımefendi, Al...
Mustafa ÇEBİ
Su içilmesi ve içilmemesi gereken haller
7 HALDE SU İÇİLMEZ : 1 - Banyodan sonra su...
Halil YOLDAŞ
Bayramlaşmayı Başarabilecek miyiz?
Allah Hamd ve Şükürler olsun ki bu koron...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
İmren DERELİ
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Gergindi.  Sinirliydi.Öfkesi fırtına ol...
Mahir Adıbeş
Bizim Mahallenin İnsanları: OTO TAMİRCİSİ ELVAN USTA
Bizim mahallenin insanlarından Oto Tamircisi Elvan...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Emine İPEK
ÖZLEDİM...
Yüreğimin en derin yerinde bir ağırlık var.&n...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Yukarıpınar : “Gençler azmederseniz başarırsınız”
Haber34 efendim sizi kısaca tanıyabilir miyiz İbrahim Yukarıpınar: Tabi ki  Salim bey evvela benimle röportaj yapmak istemeniz beni onurlandırdı &cc...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(46 Online) 0,14ms