Bugün - 01 Nisan 2020 Çarşamba
İstanbul 15°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Haber Detayları

DEPREMİN AYAK SESLERİ…

“Sesimi Duyan Var mı” Bu kelime zinciri hala hafızlarımızda yer etmiş olan o acı görüntülere şahit. Geçmiş zamanlardan bu zamanlara hep tehlikesini hissettiğimiz her an da hissedeceğimiz deprem olgusunu hiç yabana atmamak gerek. Doğru sandığımız bilgilerin esasında doğru olmadığını da zaman içerisinde anlayabiliyoruz. Bu önemli konuyla ilgili merak ettiklerimi Jeofizik Mühendisi Sayın Zeynel Ağacık’a sordum kendisi detaylı bir bilgilendirmede bulundu.

Yaşam Haberi - 12 Kasım 2019 Salı - 11:36
“Sesimi Duyan Var mı”  Bu kelime zinciri hala hafızlarımızda yer etmiş olan o acı görüntülere şahit. Geçmiş zamanlardan bu zamanlara hep tehlikesini hissettiğimiz her an da hissedeceğimiz deprem olgusunu hiç yabana atmamak gerek. Doğru sandığımız bilgilerin esasında doğru olmadığını da zaman içerisinde anlayabiliyoruz. Bu önemli konuyla ilgili merak ettiklerimi Jeofizik Mühendisi Sayın Zeynel Ağacık’a sordum kendisi detaylı bir bilgilendirmede bulundu.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

-Zeynel Bey öncelikle sizi tanımak isteriz ?

-Jeofizik mühendisiyim, evliyim ve 7 yaşında Erdem Hüseyin adında bir oğlum var. Eşimin de destekleriyle Sivil Toplum kuruluşlarında, siyaset de ve iş yaşamında katkılarımı sürdürmeye devam ediyorum. İstanbul’da özellikle afet konusunda Türkiye’de ilk defa bir SİVİL SAVUNMA çalışması yapılan TAKUT (Talatpaşa Mahallesi Arama Kurtarma Timleri) biriminde başkanlık yaptım. Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ekibinin eğitim desteğiyle TAKUT projesini devam ettirdik. Sonra İstanbul MAGDER’i (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) kurduk. Yaklaşık 110 mahalleye Afet konusunda eğitim verdik ve MAG Vakfı ile beraber mahallelere Lojistik destek sağladık. 1999 yılından beri “Depremle Yaşamak” konusunda seminerler veriyorum. İstanbul Kağıthane Kaymakamlığında İnsan Hakları Komisyonunda 4 yıl görev aldım. PERSİAD (Perpa Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurlunda bir dönem görev aldım. İş Güvenliği Uzmanı olarak 2014 yılından beri ve İş Güvenliği konusunda ve Jeofizik Mühendisliği konularında Adli Bilirkişilik yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda çocuklara deprem bilincinin aşılanması için bir Sivil Toplum Kurumu çatısını Türkiye’de kurma çalışmalarımız devam ediyor.

-Uluslararası afet politikalarının neresindeyiz ?

-Türkiye’deki afet yönetim sistemini uluslararası afetler politikasında 1990’lı yıllardan itibaren yaşanan değişim temelinde tüm gelişmeler raporlanmalı, afetlerle mücadelede geleneksel yaklaşımların yetersizliği irdelenerek yeni mücadele yaklaşımı tanımlanmalıdır..

Nüfus artışı ile birlikte yerleşim yerlerindeki düzensiz ve plansız gelişmeler de afet zararlarını artırmaktadır. Afet zararlarının azaltılması ve afetlerin önlenmesi ancak çok disiplinli bir yaklaşımla uygulanacak afet risk yönetimi ile mümkün olabilecektir. Tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, arazi çalışmaları, tehlike ve risk haritalarının hazırlanması, farklı kökenli afetlere ilişkin erken uyarı sistemlerinin kurgulanması, önlem tekniklerinin ve önlem yapılarının belirlenmesi çoğunlukla mühendislik çalışması gerektirmektedir. Mühendislik temel alanı ve özellikle, Yer Bilimleri (Jeofizik Mühendisliği) ayrıca, Meteoroloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği gibi branşların yanı sıra, sosyal bilimler alanında, coğrafya, kamu yönetimi, antropoloji, sosyoloji, psikoloji vb. alanlardaki uzmanların da sürece katılmaları gerekmektedir. Afet risk yönetimi çalışmaları, sosyal boyutu ihmal edilen ve çok disiplinli yaklaşımdan yoksun Afet Risk Yönetimi süreçlerinin başarılı olamayacağını göstermektedir.

Özetle; teorik bilgi ve pratik beceriler kazanmış farklı alanlarda uzman ekiplerin sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Son çalışmalar disiplinler arası çalışmaların da bazı durumlarda yetersiz kaldığını, sürece akademinin yanı sıra; sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün katılımının da sağlanması gerektiğini, afet risk yönetimi sürecinde geniş tabanlı ve çok disiplinli yaklaşımların önemini vurgulamaktadır

 Deprem nedir ?

-Yer altındaki biriken enerjinin yeryüzüne çıkması olayıdır.

-Dünyada kaydedilen en büyük deprem ve en uzun süren deprem hangisidir?


-1900 den bu yana kaydedilen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'ta Şili’de olmuştur. En uzun süren deprem ise Endonezya’da 20 dakika sürmüştür.

-Magnitüd ve Şiddet arasındaki farklar ve benzeşmeler nelerdir?

 

-Magnitüd depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü; şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Richter Ölçeği ise ; depremin magnitüdünü tanımlayan matematiksel bir formüldür.


-Artçı Deprem nedir? Ve ne kadar süre ile devam eder?


-Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da olabilmektedir.

-Depremler önceden belirlenebilir mi?


-Var olan koşullarda depremin önceden belirlenmesi olanaksızdır.

-Fay nedir?

-Yer kabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre göreceli olarak yer değiştirmesidir.

-Kuzey Anadolu Fay Hattı nedir?


-Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu - batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 kilometredir; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişir.

-Deprem olan her yerde fay var mıdır?


-Eğer yoksa bile yeni bir tane oluşmuştur.

-P ve S dalgası nedir?


-P dalgası Kayıtçılara ilk ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı kabuğun yapısına göre 1.5 ile 8 km/sn arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusundadır (boyuna dalga). Yıkım etkisi düşüktür.

S dalgası Kayıtçılara ikincil olarak ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı P dalgası hızının %60’ı ile %70’i arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır (enine dalga). Yıkım etkisi yüksektir.

-Sıvı Etkisi nedir?


-Kum - kil gibi gevşek malzemeden oluşan katmanların deprem sırasında sıvıların çalkalanmasına benzer bir özellik göstermesidir.

-Aletle deprem ölçümü ilk kez ne zaman yapılmıştır?


-İlk sismoskop 132 yılında Çinli filozof Chang Heng tarafından icat edilmiştir. Bu aygıt ayaklı bir vazo üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 tane ejderha başı ile vazonun ayağı üzerine yerleştirilmiş  8 tane kurbağadan oluşur. Kurbağaların açık olan ağızları ejderhalara doğru dönüktür. Deprem sırasında   ejderlerden bazıları ağızlarındaki bilyeyi kurbağaların ağzına düşürür. Hangi ejderin bilyesi düşmüşse sarsıntının doğrultusu o yöndedir. Aletin kendi bulunduğu yerde hissedilemeyen yaklaşık 750 km uzaklıklardaki depremleri algılayabildiği söylenmektedir. Aletin gövdesini oluşturan vazonun içerisinde ne tür bir düzenek olduğu bilinmemektedir. Bu konudaki en yaygın görüş, vazo içerisine çok duyarlı bir sarkacın yer aldığı görüşüdür.

-Deprem nerelerde oluşur?


-Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı) Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81’ bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine) Endonezya’dan başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik) Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı)   boyunca uzanır.


-Deprem başladı ne yapmalıyız?


-Her şeyden önce ciddi bir DEPREM BİLİNCİNE sahip olmamız gerekiyor. Geçmişi çok kötü olan bir fay hattının ülkemizde olduğunu bilmemiz lazım. Deprem için ciddi ve çok kapsamlı araştırmaların yapılması ve hazırlanması gerekiyor. Binaları güçlendirmemiz ve panik, izdiham, yağma yaratmayacak şekilde toplanma alanlarımızın olması şart.

Sakin olun.

İçerideyseniz, masa veya benzeri sağlam bir koruyucunun yanına yaşam üçgeni pozisyonu (cenin pozisyonu) alacak şekilde yerleşin., Başınızı saklayın ve hareket etmeyin. Pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durun.

Dışarıdaysanız, binalardan, ağaçlardan, telefon ve elektrik direklerinden uzak durun.

Araçta iseniz, üst veya alt geçitlerden uzaklaşın, açık bir alanda durun ve aracınızdan çıkmayın.

-Depremden hemen sonra yapılması gereken en önemli şeyler nelerdir?

-Kendinizin ve bulunduğunuz yerdekilerin yaralanıp yaralanmadıklarını kontrol edin ve gereken ilk yardımı yapın.

Ayakkabılarınızı giyin.

Bulunduğunuz yerin emniyetli olup olmadığını kontrol edin. Gaz, su ve elektrikle çalışan her şeyi kapatın; bulunduğunuz yapının hasarını (baca yıkılmaları, duvar çatlakları ve temeldeki hasarları) kontrol edin ve artçı sarsıntılardan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda belirlemelerde bulunun.

Çevreye dağılan malzemeleri toplayın.

Radyonuzu açın. Yetkililerin, hayati önem taşıyan, uyarı ve açıklamalarına aynen uyun.

Acil durumlar dışında telefonunuzu kullanmayın.


-Türkiye'de kaydedilen en büyük deprem hangisidir?

-Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 26 Aralık 1939 Erzincan' da olmuştur. Gece yarısı olan depremde yaklaşık 33.000 kişi ölmüştür.

İstanbul’da riskli bölgeler neresidir. ?

Risk haritasına göre İstanbul'un güney kısmı tamamen risk altında. Özellikle de toprak yapısı çamurlu olan Avcılar bölgesi büyük risk içeriyor. Terkos gölüne yakın kısımlar ise en az riskli bölgeler.

İstanbul’da en son meydana gelen deprem 5,8 idi. 7,4 olsaydı arasında büyüklük ve şiddet olarak farklı olan ne olurdu ?

Kandilli'ye göre 6.0 etkisinde yaşanan son deprem ile 7 büyüklüğündeki bir deprem arasında sadece bir puan fark görünebilir. Ancak deprem büyüklüklerine göre etkileri düz bir mantıkla değil logaritmik bir ölçekle artıyor. 6 ile 7 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı güç etkisi tam 30 kat. Yani 7 büyüklüğündeki bir deprem İstanbul’da  en son yaşanan depremden 30 kat daha güçlü olur.

 

 
Anahtar Kelimeler:“Sesimi, Duyan, Var, mı”, , kelime, zinciri, hala, hafızlarımızda, yer, etmiş, o,
Kaynak / EditörSalim ZorbaOkunma Sayısı: 401

 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yaşam Haberleri
Promoexpo yine rekora koşuyor
Büyük iyilik hareketi gönüller köprüsü kuruyor.
ÖNDER başkan yrd Muharrem ATMACA dan sınırımıza dayanan göçmenlere yardım eli

ÖNDER başkan yrd Muharrem ATMACA dan sınırımıza dayanan göçmenlere yardım eli
YAZARIMIZ AHMET BEREKET'E YILIN EN BAŞARILI ANTRÖNÖRÜ ÖDÜLÜ
İNTERNETE ERİŞİM ORANI
DEPREM BÖLGESİNE ULAŞMAK İÇİN 0 312 258 2323
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Diğer Başlıklar

ŞEHİR TİYATROLARINDA SÖZ ÇOCUKLARIN
ÖNSİAD KÜLÜNK ‘Ü AĞIRLADI
Yılın yöneticisi seçildi.
İZMİR KENT KONSEYİNİ KİMLER YÖNETİYOR?
TAŞIT SAYISI ARTTI
TASARRUF KAMPANYASI
ERKEN ERGENLİK RİSKİ
GECE VAPURU ENTEGRE EDİLDİ
İSVEÇ'TEN MADALYA İLE DÖNDÜLER
OKULLARARASI ATIK YARIŞMASI
Yazarlar
MİSAFİR KALEM
İTİRAF EDİYORUM ALLAHIM.
Anadolu ve İstanbul'un manevi bekçisi Eyyub...
Bülent Ertekin
SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KAMPANYA YAPMAYA NE DERSİNİZ?
Onlar bu işin sevdalıları. Yaptıkları iş ile hem ...
Salim Zorba
Virüs değil, psikolojik inanç öldürür
950’li yıllarda bir İngiliz şilebi Portekiz&...
Mehmet Nuri BİNGÖL
NEFSİ YENMEK VE KORONAYI YENMEK. HANGİSİ ZOR?
   Kimilerine çok klişe gelebilen...
Salih Arıkan,
Vekillere Açık Mektup.
Aile toplumun temeli. Önceleri büyü...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
KESİN DAVET 49 HAYAT KANUNDUR, NURDUR
Hayatı planlayan, projelendiren, yaratan, mahiyet...
Emine İPEK
UMUDA YOLCULUK. EVDE KAL TÜRKİYEM.
Acı çekmek. Çektiğin acıyı ç...
Abdulkadir Menek
MUSİBETİN DİLİ
 Dehşetli bir musibet başlamış bir sefere B&...
Dr. Vehbi KARA
Korona Virüsünün Hatırlattığı İnsanın Büyük Yolculuğu
Korona virüsüne neredeyse herkesten fark...
Aydan KURT
HAYIRDA BULUŞALIM
2020 yılı afatlarla geçerken hiç mi ...
Mesut KÖSEOĞLU
Bakış Açınızı Değiştirin
Av Mevsimi’nin meşhur repliğidir: “Bak...
EYÜPHAN KAYA
Şimdi İman Etme Zamanı!
Sevgili dostlar İslam’ın hoş sedası gün...
Ravza ZEYBEK
BU YOL NEREYE GİDER?
‘Ey Rabbim, göğsümü aç...
Murat Gülşan
UNUTULAN DEĞERLERİMİZ.
Bu virüs çıktıktan sonra var olan değe...
Dr. Levent Bilgi
İNSANLIĞA KORONAVİRÜS MESAJI
  Said Nursi Sözler adlı kitabının Onbi...
Halil YOLDAŞ
MERCEK
Unutmayın bütün mazlum milletlerin g&oum...
Hasan TÜRKYILMAZ
KULA bela gelmez HAK yazmayınca, HAK bela yazmaz KUL azmayınca;
Corona virüsü ile insanlık neyi anladı? ...
Nesibe TÜKEL
BEŞ PARMAK DAĞLARINDA BİR TANK.
Kahraman... Kahramanlar...Kahramanlık.Bu milletin...
Erol Aydın
KİM BU FIRSATÇILARDAN ZİYADE, NİYE FIRSATÇILIK?
Ekonomi kendi kuralları içerisinde var ola...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Zehra Kınalı
SEVDİĞİN HER ŞEYİ ER YADA GEÇ KAYBEDECEKSİN, ÂMÂ
Ünlü yazar Franz Kafka her sabah rutin y...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
Ergun DUR
ZULMÜN ADI.. HOCALI KATLİAMI
Dile kolay tam 28 yıl önce bugün, &...
Halil Köprücüoğlu
Dertsiz ve mesut bir garibi dinlemek ister misiniz?
BEN Salihli Kurşunlu Kaplıcaları yolunda garip bir...
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Mücahit Güler
KATEGORİ DIŞI MÜSLÜMANLIK…
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…...
Mahir Adıbeş
VİRÜS SALGINI VARSA
  Virüslerin yaptığı hastalıklar sık sı...
Engin AKYOL
YAŞANABİLİR BİR GELECEK İÇİN EĞİTİMLERE RENK KAT
  Duyarlı toplum ve duyarlık gelecek eğitim ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
Ahmet BEREKET
KISSADAN HİSSE
  Sözlerime Hz. Ömer Efendimizden ...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
Rukiye Aydın
[01:59, ADAM OLMAK HER İNSANIN OLACAĞI BİR ZANAAT DEĞİLDİR.
  1989 yılında, İstanbul'a ilk kez gelen Car...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Mümin ÇÖPÜR
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIĞI: YALNIZLIK
Yalnızlık öylesine acı veren ve ürkü...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Mahir ADIBEŞ
HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇEN HASTALIKLAR
Bilindiği gibi 6 Temmuz 2019 günü Dü...
Şener Mengene
DOĞU TÜRKİSTANDA YAŞANAN ZÜLME VE İNSANLIK DIŞI İŞKENCELERE KARŞI
  BASIN AÇIKLAMASI Yıllardır devam e...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Handan YILDIRIM
Bana olağanüstü gelen şeyler ama Türkiye'de yaşayan insanımızın alışık olduğu ve gayet tabii gördüğü şeyler.
 Ben şunu bilir şunu söylerim:Bu memleke...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
GELECEK ENDİŞESİ VE BÜYÜK FİNAL SINAVI
Öğrenciler tarafından sınavlar, bir öl&u...
M.Akif YAŞAR
KIYIYA VURAN ÇOCUKLUKLAR
Geçtiğimiz günlerde,Birleşmiş Milletle...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Yusuf AKTAŞ
HAK ILE BATILIN, VATANSEVER İLE HAİNİN MÜCADELESİ...
Hak; kelime anlamı ile doğru, gerçek, adil,...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Ahmet Ramazanoğlu
Lâmı-cimi yok
Lâmı-cimi yok, biz makam-mevki, mal-para g&o...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Birsen Çetinkaya
SAĞA,SOL'ÇARPMADAN KADİM ,KADIN OLMAK
Kadının, kadın a yaptığıdır . Çoğunlukla Y&...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Ergün Karabıyık
#DEĞİŞTİR' emeyiz.
Yanlış safta yer aldığı için Saadet partisi...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Bolotbek Şamşiyev: Kumancan Datka Filminin Kalitesini Düşük Buluyorum
Bolotbek Şamşiyev ile 2009 yılında dönemin Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’in başdanışmanlığını yaptığı dönemde bir röportaj vesilesiyle K...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(35 Online) 0,22ms