Bugün - 12 Ağustos 2020 Çarşamba
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Haber Detayları

KARKON Genel Başkan Yardımcısı Kemal BEKTAŞ ın Özel Teşekkürü

Geçtiğimiz günlerde başarılı bir tıbbı operasyon geçiren Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Kemal BEKTAŞ Profesör Doktor Kadir BAL ve operasyonu gerçekleştiren ekibine şükranlarını sunarak Sayın BAL ın akademik kariyeri hakkında haber portalımıza açıklamalarda bulundular.

STK Haberi - 10 Haziran 2020 Çarşamba - 12:12
Geçtiğimiz günlerde başarılı bir tıbbı operasyon geçiren Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Kemal BEKTAŞ Profesör Doktor  Kadir BAL ve operasyonu gerçekleştiren  ekibine şükranlarını sunarak Sayın BAL ın akademik kariyeri hakkında  haber portalımıza açıklamalarda bulundular.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Profesör Doktor  Kadir BAL: 25.02.1955'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdum. İlk ve ortaokulu burada, lise öğrenimini ise Manavgat Lisesi'nde tamamladı

1973'te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığım tıp öğrenimimi 1979'da bitirdi

İstanbul Eminönü Belediye Tabipliği'nde bir yıl çalıştı

1980-1981'de vatani görevimi Urfa'da yaptı

1982-1983 yıllarında Yeşilköy Atatürk Havalimanı D.H.M.I. doktoru olarak çalıştı

1983'te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan olarak ihtisasıma başlayıp, 1987'de tamamladı

1988-1989 yıllarında S.S.K. İstanbul Hastanesi İkinci Dahiliye Kliniği'nde mecburi hizmetimi yaptı

1990'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Yan Dal ihtisasına başlayıp 1992'de bitirdi

1993'te doçent,

1998'de profesör oldu

Halen aynı üniversitenin İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İngilizce biliyor. 200'den fazla yayınlanmış araştırmalarım yannda Türkçe ve İngilizce yayınları bulunmaktadır.

17 yıldan beri ENDOSKOPİ DERGİSİ'nin editörlüğünü yapmaktadır
Evli ve bir erkek çocuk babasıdır

 

Uzmanlık Alanları

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

 

 

Sindirim sisteminin (yemek borusu, mide, on iki parmak barsağı, ince barsak, kalın barsağın) endoskopi yöntemiyle incelenmesi, Safra yolu ve pankreas yolunun endoskopi yardımı ile röntgen altında değerlendirilmesi (E.R.C.P.) ve safra taşlarının çıkartılması, darlıklara stent uygulaması,Yemek borusu varislerinin endoskopik olarak ilaçla tedavisi ve bağlanması,Yemek borusundaki darlıkların endoskopi kullanılarak genişletilmesi,Tümöre bağlı darlıklara stent takılması,Aşırı kilosu olanların midesine balon yerleştirilerek zayıflamasının sağlanması,Mide, kalın barsak ve ince barsaktaki kanayan damarların tedavisi,Hemoroid tedavisi,Sindirim sistemindeki poliplerin çıkartılması,Hemoroidlerin endoskopik tedavisi (bant ligasyon ve koagülasyon),Yutma problemi olan hastalara karın cidarından mideye beslenme yolu açılması (PEG) …gibi endoskopik tedaviler.

 

 

*Kalın Bağırsak Kanseri  * Mide Kanaması  *Mide Fıtığı *Bağırsak Kanserleri Helikobakter Pilori *Gastrit *Safra Kesesi Taşı *Reflü *Laparoskopik Cerrahi *Mide Yanması *Mide Ülseri *Endoskopi *Mide Kanseri *Midede Ekşime *Mideden Yabancı Cisim Çıkarılması

BİLİMSEL YAYINLAR VE ÇALIŞMALAR

  1. Effect Oral Erytromycin on Gallbladder Emptying in Diabetic Patients with Autonomic Neuropathy, (Bildiri) Bursa X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 4-7 Ekim 1993 (Bildiri No: 252).
  2. Tumour Necrosis Factor Alpha in Stool as a Marker of Intestinal Inflammation Oslo (Norveç), 25-29 Haziran 1994 Bildiriler Kitabı, s.A 120, United European Gastroenterology Week (İng.)
  3. Serum Gastrin Levels Before and After Treatment of Helicobacter Pylori Infection Oslo (Norveç), United Europan Gastroenterology Week, 25-29 Haziran 1994, Bildiriler Kitabı, s.A 134 (ing).
  4. Primer Özofagus Akalazyasında  Endoskopik Balon Dilatasyonu, 14 Vakalık Bir Serinin Değerlendirilmesi

10. Cisapride ve Domperidone’un Özofagus Motilitesi ve Alt Özofagus Sfinkter Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Plasebo Kontrollü Olarak Araştırılması

11. One-Day High Dose Combined Therapy of Helicobacter Pylori Infection

12. İntraözefajial Manometri Sonuçlarımız

14. Gastroözofajial Reflü Hastalığında İntraözofajial Manometri ve 24 Saatlik pH Monitorizasyonu Bulguları Arasındaki İlişkiler

15. Mide Kanserlerinin Lauren Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi

16. Mide Kanserli Olgularda Helicobacter Pylori Sıklığı. Histolojik ve Serolojik Çalışma

17. Özofajitli Hastalarda Sisaprid ve Sodyum Aljinat’ın Distal Özofagus pH’sı Üzerine Etkileri

18. H.Pylori Eradikasyonunda Amoksisilin-Omeprazol ve Klaritromisin-Omeprazol Tedavilerinin Karşılaştırılması

19. Özofagus Varislerinde Endoskopik Band Ligasyonu

20. Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaç Kullanımında Görülen Gastroduodenal Mukoza Hasarı

21. Helicobakter Pilori Eradikasyonunda Bizmut + Tetrasiklin + Klaritromisin Kombinasyonu Sonuçları

22. Kolorektal Polipler ve Kolonoskopik Snare Polipektomi

23. Helicobacter Pylori (HP) ve Mucosa Associated Lymphoid Tissue (Malt) İlişkisinin Ortaya Konmasında Eradikasyonun ve Biyopsi Sayısının Sonuçlara Etkisi

24. Duodenum Ülserli Hastalarda Aralıklı ve Perfüzyon Şeklinde Verilen Famotidin’in 24 Saatlik pH Profiline Etkisi

25. İç Hastalıkları Kliniği 1995-96 Helicobacter Pylori Eradikasyon Metanalizi. 

26. İnflamatuar Barsak Hastalığında Lökerji, Hastalık Aktivitesini Saptamada Yeni Bir Test

27. Ülser ve Non-Ülser Dispepsili Hastalarda Helicobacter Pylori (HP)’nin Mucosa Associated Lymphoid Tissue (Malt) ile İlişkisi

28. Barret Özofagusunda Omeprazol Tedavisi

29. Polipektomi Öncesi Yapılan Endoskopik Skleroterapinin Histopatolojik İncelemeye Olumsuz Etkisi Var mı?

30. Gastroözofageal Reflü Hastalığında, Endoskopik, Histolojik, pH Metrik ve Manometrik Bulguların Yaş ile İlişkisi. 

31. Akalazyalı Hastalarda Klinik, Radyolojik ve Manometrik Bulguların Karşılaştırılması

32. Helicobacter Pylori İnfeksiyonunda Omeprazol, Klaritromisin ve Metranidazol Kombinasyonlarının Farklı Dozlarda Bir Haftalık Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması.

33. Omeprazol, Famotidin, Sisaprid ve Aljinik Asidin (Gaviscon) Özofajitli Hastalarda Özefagus pH’sına Etkilerinin Karşılaştırılması

34. Hassas Barsak Sendromunda (IBS) Dışkılama Alışkanlığı ve GİS Semptomatolojisi Menstrüasyon Siklusu İçinde Değişim Gösterir mi?

35. Hassas Barsak Sendromu (IBS)'unda Mast Hücresi: Dışkılama Alışkanlığı İle İlişkisi

36. Menstrüel Siklus İçinde Değişen Dışkılama Alışkanlığının Prevalansı Nedir?

37. Görsel-Skala Sorgulama ve Basit Sorgulama (Evet/Hayır) Konstipasyon Tanısı Koy­mada Ne Denli Etkindir?

38. Ü1seratif Kolit Hastalık Aktivitesi ve Lokalizasyonu Belirlemede Tc-99m HMPAO İle İşaretlenmiş Lökosit Sintigrafisi Güvenilir Bir Yöntem midir?

39. Eozinofilik Kolit Tedavisinde Sodyum Kromoglikatin Önemi

40. Doppler Ultrasonografi İle Superior Mezenterik Arter Akım Ölümü Ölçümünün Crohn Hastalığında Aktivite Belirlemedeki Yeri. 

41. Diabetiklerde İnkontinans (Fekal Gaz) Problemi. 

42. Sodium Cromoglycate in the Treatment of Eosinophilic Colitis

43. Relation of the Helicobacter Pylori Infection with Mucosa Associated Lymphoid Tis­sue in Patients with Peptic Ulcer and Non-ulcer Dyspepsia. 

45. Is the Tc-99m HMPAO Lebelelled Leukocyte Scintigraphy a Reliable Method for Assesment of Disease Activity and Localisation in Patients with Ulcerative Colitis?. 

46. Comparison of the Effect of Omeprazole, Klarithromycin and Metranidazole Combi­nations in Different Two Doses for One Week Therapy of Helicobacter Pylori Infecti­on

47. Leukergy in Inflammatory Bowel Disease: A Test in the Assessment of Disease Acti­vity

49. Treatment of Patients with Esophagitis and Laryngitis. 

51. Özefagus varislerinin Endoskopik Tedavisinde Band Ligasyonu ve Skleroterapi Sonuçlarının Karşılaştırılması

52. Our experience in endoscopic variceal ligation: A preliminary study

54. Akut Mezenter Trombozunun Seyrek Görülen bir Nedeni; Primer Antifosfolipid Sendromu,

55. Yurdumuzda proksimal mide Kanserleri Artıyor mu?

56. Ülseratif Kolitli Hastalarımızda Klinik, Endoskopik, Histolojik Aktivite. İndeksleri ve C-Reaktif protein Düzeyleri Arasındaki İlişkiler,

57. İnflamatuar Barsak Hastalığında (IBH) Apendekteomi ve Tonsillektomi,

YAYIN LİSTESİ 

10- Aljinat/Antasid Suspansiyonu (Likit Gaviscon) ile Heartburn ve Dispepsinin Sempto­matik Tedavisi.. 

11- Bir Tiroid Meduller Carcinom Yakası  Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 1, Ocak 1991.

12- Peptik Ülserin Bir Yıl Süreli İdame Tedavisinde Sucralfate ve Famotidin'in Karşılaştı­rılması

Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 2, Nisan 1991. 

13- Ösefagus ve Gastrik Varislerin Endoskopik Tanısı ve Sınıflandırılması  Endoskopi Dergisi, vol.2, Sayı 2, Nisan 1991.. 

14- Kolitis Ülserozada Lokalizasyon Prognoz ve Komplikasyonların İncelenmesi. Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 1991.

15- Salazopirin Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 2, Nisan 1991.. 

16- Sitomegalovirus Enfeksiyonuna Bağlı Kronik Aktif Hepatit Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 9l.. 

17- Soliter Rektal Ülser Sendromlu 2 Olgu Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 9l.

18- Gastrit Duodenti ve Peptik Ülserli Olgularımızda Helicobacter Pylori Sıklığı Endoskopi Dergisi, Vol.2, Sayı 3, Temmuz 9l.

19-  Ağır Ülserli Kolit Vakalarında Sekonder İnfeksiyon ve Parenteral Antibiyotik Kulla­nımı.

Endoskopi Dergisi, Sayı 3 1991, sayfa 3-5..

21- Gastrik Karsinoma Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.. 

22- Kolorektal Polip ve Endoskopik Polipektomi Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 3, Temmuz 92.. 

23- Selim Mide Ülserlerinin Famotidin ve Ranitidin İle Tedavileri Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.. 

24- Bulbusta Peptik Ülser Şeklinde görülen Duodenumun Primer Adenokarsinoması

Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.. 

25- Karaciğer Sirozu ve Safra Taşı Sıklığı, 142 Vakalık Bir Serinin İncelenmesi Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 4, Ekim 92.

26- The Value of the Urease Test in Diagnosis of Helicobacter Pylori Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 3, Temmuz 92. (İng).

27- Aktif Duodenum Ülserlerinin Famotidin ve Ranitidin İle Tedavileri Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 2, Nisan 92.

28- Duodenum Ü1seri Tedavisinde Omeprazol Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 4, Ekim 92.. 

29- Peutz-Jeghers Sendromu (Adenomatöz Değişim Gösteren Hemartomatöz Polipli Bir Olgu Bildirimi) Endoskopi Dergisi, Vol.4. Sayı 1, Ocak 93.. 

30- Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Tripotassium Dicitrato Bismuthate (TDB) ve TDB + Amoxycillin + Metranidazole Tedavilerinin Etkileri Endoskopi Dergisi, Vol.3, Sayı 1, Ocak 93.

31- Endoscopic Removal of Brunner Gland Adenoma and Gastric Polyps Endoskopi, Vol.4, Sayı 3, Temmuz 93, (İng.).

32- Antikardiyolipin Antikor Titresi Yüksek Budd-Chiari Sendromlu Bir Hasta Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 2, 1993,35-39.. 

33- Üst Gastrointestinal Kanamaların Tedavisinde Enjeksiyon Skleroterapisi

Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 3, 1993, 14-18.

34- Cholelithiasis in Liver Cirrhosis: Analysis of 145 Patients Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 3, 1993,35-46.. 

35- Kısa Barsak Sendromu (İki Olgu Nedeniyle) Endoskopi Dergisi, Vol.4, Sayı 4, 1993,31-38.

36- Otonom Nöropatili Diabetik Hastalarda Eritromisin'in Safra Kesesi Motilitesi Üze­rindeki Etkisi

Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 1993.. 

37- Sıçanlarda Asetik Asitle Oluşturulan Deneysel Kolitte Sandostatin'in Koruyucu Etki­si

Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 1993.

38- İmmünoproliferatif İnce Barsak Hastalığı Endoskopi Dergisi, Vol.5, Sayı 3, 1994,5.119-127.

39- Primer Özofagus Akalazyasında Endoskopik Balon Dilatasyonu, 14 Vakalık Bir Seri­nin Değerlendirilmesi Endoskopi Dergisi, Vol.5, Sayı 4, 1994, s.169-175.. 

40- Effect of Cisapride on Gallbladder Motility (İng.) Endoskopi Dergisi, Vol.5, Sayı 4, 1994, s.176-182.

41- Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Hipergastrinemi Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 1994, s.399-404.

42- Fecal and Circulating TNF-Alfa Measurement for Assesment of Disease Activity in Inflammatory Bowel Disease Gastroenteroloji Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 1994, s.461-465 (İng.).. 

43- Famotidin in Plazma Lipid Fraksiyonları Üzerindeki Etkisi Turk J Gastroenterohepatol Vol.5, No.1 1994.. 

44- Cisapride ve Domperidone'un Özofagus Motilitesi ve Alt Özofagus Sfinkter Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Plasebo Kontrollü Olarak Araştırılması

Türk Gastroenterohepatol Dergisi, 1994, (5), s.225-229.. 

45- Rektal Kanamalı Hastaya Yaklaşım ve Tanıda Rektosigmoidoskopi'nin Yeri, "380 Vakalık Bir Serinin Değerlendirilmesi" Çağdaş Cerrahi Dergisi, 8:199-204, 1994.

46- Gastroözofajial Reflü Hastalığında İntraözofajial Manometri ve pH Monitorizasyonu Bulgularının Karşılaştırılması T.Klin. Gastroenterohepatol, 1995, (6), 95-99.. 

47- Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Bir Günlük Tedavi One Day Therapy for Treatment of Helicobacter Pylori Infection. 

48- Endoscopic Diagnosis of a Retained Surgical Sponge Following Intraabdominal Sur­gery

Endoscopy, 1995,27, s.467 (İng.).

49- Karaciğer Sirozunda Özofagogastroduodenoskopik Bulgular ve Helicobacter Pilori Enfeksiyonu

Endoskopi Dergisi, 1995,6(3):9-14.

50- Duodenum Ülseri Tedavisinde Ranitidin İle Sucralfate'in Etkinliklerinin Karşılaştırıl­ması

Endoskopi, 1995,6(3):15-17.. 

51- Duodenum Ülseri Tedavisinde Ranitidin İle Tripotasyum Dicitratobizmutat'ın Etkin­liklerinin Karşılaştırılması Endoskopi, 1995,6(3):18-20.. 

52- Ülserli Kolitli Olgulanmız Endoskopi, 1995, 6(4):5-9 (XII. Ulusal Gastro. Kongresi ve II. Türk-Japon Günleri, İzmir, (SB), p.378, 25-30 Eylül 1995)

53- H.Pilori Eradikasyonunda Bizmut + Tetrasiklin + Klaritromisin Kombinasyonu Sonuçları

54- Duodenum Ülseri Tedavisinde Ranitidin İle Misoprostol'ün Etkinliklerinin Karşılaştı­rılması

Endoskopi, 1995,6(3):25-27.

55-  Barret Özeofagusu Endoskopi, 6(3):38-41, 1995.

56- Anti-Romatizmal Tedavinin Özefagus-Mide-Duodenumda Yaptığı Komplikasyonlar

Hipokrat Aylık Sağlık Dergisi, Eylül 1995, Sayı 42, s.4-7.

57- Correlation on the Clinical and Manometric findings in Patients with Achalasia

Gastroenteroloji Dergisi 4 Ekim 1996 tarihli kabul yazısı ektedir (İng.).. 

58- Gastroözefagial Reflü Hastalığı Endoskopi, 1996, 2:94-98.. 

59- Our Experience in Endoscopic Variceal Ligation: A Preliminary Study Endoskopi, 1996,2:37-41 (ing.).

60- Kolitis Ülserozalılarda Tc-99m HMPAO ile İşaretli Lökosit Sintigrafisi Hastalık Aktivitesi ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Olarak Kullanılabi­lir mi?

T Klin Gastroenterohepatoloji 1996, 7:81-85.

61- Comparison of the effect of Omeprazole, famotidine, cisapride and alginic acide (Ga­viscon) on esophageal pH in patients with esophagitis. Turk J Gastroenterol 1996, 7:313-319 (İng.).

62- Helicobacter Pilori İnfeksiyonu Eradikasyonunda İki Farklı Dozda Omeprazol, Kla­ritromisin ve Metronidazol Kombinasyonu İle Yapılan Bir Haftalık Tedavilerin Etkin­liklerinin Karşılaştırılması

Endoskopi Dergisi, 7(3), 122-26, 1996.

 

 
Anahtar Kelimeler:Geçtiğimiz, günlerde, başarılı, bir, tıbbı, operasyon, geçiren, Karadeniz, Konfe,
Kaynak / EditörOkunma Sayısı: 180

 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer STK Haberleri
Başkan Galaza’nın Bayram mesajı
Başkan Sıtkı ADA’NIN BAYRAM TEBRİĞİ
Başkan Dursun ÇAĞLAYAN’NIN Kurban Bayram Mesajı

Başkan Dursun ÇAĞLAYAN’NIN Kurban Bayram Mesajı
HAFIZOĞLU Aday Adaylığımı açıklamış bulunmaktayım
EREN BÜLBÜL RAHAT UYU, TEŞEKKÜRLER İBB TEBRİKLER PURTULOĞLU VE HABER34
KARKON un Acı günü
Sultangize de gelecek göreve hazır
Diğer Başlıklar

OYAK PANDEMİ TANIMIYOR
TÜBITAK İLKLERE İMZA ATMAYI SIRADANLAŞTIRDI
ABD RUSYA DAN SONRA 3. OLARAK TÜRKİYE AÇIKLADI
Ebabiller döndü f16 lar daldı vurdu
Bakan KOCA . COVİD-19 Tam olarak Ne yapıyor ?
Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir süre sonra ölüm korkusu kol geziyor
Bakan KOCA :Test sayımız, salgın boyunca en yüksek oldu dün
Ara buluculuk cebde
150 bin yavrunun Akdeniz’in derin sularına ulaşması bekleniyor.
G.Antep de atıklar geri dönüştürülüp elektrik üretiliyor.
Yazarlar
Ülkü Sürmen Saritaş
Soğuk bir Ocak sabahı, bir adam Washington DC'de bir metro istasyonunda, kemanla 45 dakika boyunca 6 Bach eseri çalar..
Soğuk bir Ocak sabahı, bir adam Washington DC'de b...
Mehmet Nuri BİNGÖL
NUR'UN İKİ KURMAYINDAN BIRİ: Mustafa SUNGUR
“ Sungur Ağabey”i ilk defa, bir vesile...
EYÜPHAN KAYA
Polis Şefi Hayra Mani Oldu!
7 Ağustos Cuma günü Diyarbakır Ulu Camid...
Erol Aydın
HER DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN ZOR İNSANLAR
         ...
Nesibe TÜKEL
NAMAZ... NAMAZ... NAMAZ.
  "Namazı kıldın mı?" diye sordum! "Kıl kıl ...
Rukiye Aydın
İYİLER HER ZAMAN KAZANIR...!!! KİRACI KADIN.
Bir bayan öğretmen anlatmıştı... “Bir ...
Bülent Ertekin
KARIŞIK İŞLER.
Son bir haftadır özellikle ulusal kanalların ...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
ASANSÖR VE UZAY ASANSÖRÜ Bugü...
MİSAFİR KALEM
EVLİLİKTE MUTLULUK
Dr.Yusuf Özertürk *Evlilikte mutluluğun...
Murat Gülşan
MURAD-I HAYAL
Öğlen namazı çıkışı Devati hazretlerin...
Mustafa SEYMEN
ZALİM DÜNYA
Zalim dünya… Ne zalimler geldi ge&cced...
Nejla YAPICI
HUZUR EVİ
Biz karı koca çalışıyoruz seninle ilgilenem...
Dr. Vehbi KARA
Fuat Sezgin’in Arapçanın Üstünlüğüne Dair Görüşleri
Sosyal medyada son zamanlarda Arapça karşıt...
Mücahit Güler
Ağzımızdan Çıkan Her Söz İmtihanımız, Kırdığımız Her Kalp Odunumuz Olacak…!
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…...
Abdulkadir Menek
DÖRTLÜKLER (12)
HASRET AĞRISI Ruhumun feryatları, ebediyet &ccedi...
Hasan TÜRKYILMAZ
MENFAAT BİR SANDALYEYE BENZER;
Başının üzerine koyarsan, seni alçaltı...
Ravza ZEYBEK
‘Mü'minler Ancak Kardeştirler.’
              &...
Salih Arıkan,
MAZERETİM VAR; ASABİYİM BEN
Mazeretim var... Asabiyim...Olmayayım diyorum...G...
Zehra Kınalı
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINI YAŞATIRMIŞ (!)
İstanbul sözleşmesi kadını yaşatırmış(!) Oys...
Handan YILDIRIM
isyan tıpkı sinema salonundaki bir öksürük sesi gibidir .
 önce bir tane ardından bir tane daha, s...
Aydın BENLİ
EVİMİZDEKİ SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ
Kıymetli okurlarım; Sosyal medyanın hayatımıza gir...
Engin AKYOL
Doğa ve çevre sevgisini yeşertelim
Doğa ve çevre sevgisinin yeşermesi iç...
Kahraman Sarı
İlçe Belediye Başkanlarına Çağrı
İşim gereği  çok gezmem. İşe gidip gel...
Ahmet BEREKET
“AKSAÇLILAR”DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yüce milletimizin, İslamiyet’le şerefle...
Ergun DUR
YÜREK BURKAN BİR BAYRAM HİKAYESİ
Hikayede kurban kesemeyen bir çocuğun duygu...
Salim Zorba
En aptal çocuk nasıl yetiştirilir? İstediği her şeyi karşılıksız, sorumluluk vermeden elde ederek...
“Eczacılığı kazandım, heyecanla memlekete gi...
Halil YOLDAŞ
AYASOFYA’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Ayasofya “ Bütün dünyada&rdqu...
Dr. Levent Bilgi
Fehmi Koru, Said Nursi ve Susmak
Tolstoy’un günlüklerine bayılırım....
Osman KÖSE
KOVİD-19 VE AŞI ÇALIŞMALARI
Kovid-19’la mücadelede, aşı çalı...
İsmail Dinçer
HUZUR
Huzur, nedir huzur? Nasıl hissedilir? Gel kardeş...
Şener Mengene
Yıldırım Harekatı
Kaplan Pençesi-Kartal Pençesi Hareka...
İmren DERELİ
AÇAR SANA
Öfke kinden geçer isen Derin aşka d&u...
Murat FİDAN
NE YAPARLARSA YAPSINLAR 2090 YILINA KADAR İSLAMIN ZAHİR VE GALİB İLERLEYİŞİNİ DURDURAMAYACAKLAR İNŞALLAH..
Allah’ın ilmi, ezelden ebede kadar olmuş ve ...
Prof Dr Şener DİLEK
AYASOFYA HAKKINDA....
1. Ayasofya’nın açılışı manevi bir Mi...
Fatma Bozkurt
BAĞIMLILIKTAN NASIL KURTULUNUR..?
Bir gün adamın biri zamanının Sufi üstad...
Mahir Adıbeş
Bizim Mahallenin İnsanları: Berber Bülent
Baba Mesleği: Genellikle öğle oluyor ya, bab...
Resul Hamza Emin
SÜLEYMAN DEMİREL ANIT MEZARI
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslam ...
Mehmet Emin KOÇ
YİTİK CENNET, HER BİRİMİZİN GÖNLÜNDE…
Gönüllerimiz ve medeniyetimiz üzeri...
Mustafa ÇEBİ
Bir dolara Papazların Efsunlanmış Müritler
Bundan 4 Yıl Önce Kendilerini 1 Dolara Dü...
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Mümin ÇÖPÜR
Çocuğunuzu evin hükümdarı yapmayın
Her ihtiyacı karşılanan çocuk,  bir s&...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Halil Köprücüoğlu
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
Nurlu mümin, Kur’an’ın, Sünn...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Emine İPEK
ÖZLEDİM...
Yüreğimin en derin yerinde bir ağırlık var.&n...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Bir aşkın, bir tutkunun ardından giden bir ömür…
Oysa kıymet ve ehemmiyet ondan hâsıl olan faydaya göre tezayüt eder. Mesela çok küçük bir hastalığın keşif ve tedavisind...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(158 Online) 0,47ms