Bugün - 01 Nisan 2020 Çarşamba
İstanbul 15°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Dr. Vehbi KARA

Dr. Vehbi KARA - Cevşen Duasını Bir de Okuyanlardan Dinleyin

Cevşen Duasını Bir de Okuyanlardan Dinleyin
Yazı Tarihi: 25 Mart 2020 Çarşamba

Hayatımın epeyce bir kısmı denizde geçti. 15 Yıl Deniz Kuvvetlerinde 20 yıl da ticaret gemilerinde çalıştım. Bu kadar uzun bir süre içinde yanımdan ayırmadığım bir dua kitabı vardır, Cevşen duası kitabı.  Sefere gideceğim zaman ilk önce bu kitabı çantama yerleştirir sonrasında diğer eşyalarımı koyarım. 

Denizler çok maceralı olduğu gibi aynı zamanda tehlikeli yerlerdir. Eğer denizde fırtına içinde bulunuyorsanız geminizde “ateist” kalmaz. Herkesin dilinde Allah’a dua vardır. En sefih denizciler dahi selametle sahile ulaşmak için dua ederler. Kuran-ı Kerim’de bu durum mealen şu şekilde geçmektedir:
“Sizi karada ve denizde gezdiren O’dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgârla alıp götürdükleri ve bu yüzden neşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah’a halis kılarak:-Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız- diye Allah’a yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar, yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir; (bununla) sadece fâni dünya hayatının menfaatini elde edersiniz; sonunda dönüşünüz yine bizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz.” (Yunus Suresi 22-23)
Dikkatlice düşünüldüğünde böylesi fırtınalar; Allah’ın kudret ve azametini hissedebilmek için bir fırsattır. Eğer fırtına içine düşmüş iseniz Allah’tan başka sığınacak başka bir yeriniz yoktur. Zira hiçbir güç sizi fırtınanın içinden çekip kurtaramaz. İyi bir kaptanın yapacağı yegâne şey; geminin yapısına uygun bir rota çizip fırtınanın etkisinden en az şekilde etkilenmesini sağlamaktır.
Denizcilerin bazen günlerce fırtınanın etkisinde kaldığı dönemler hatta karaya çıktığında yürümekte dahi zorlandığı zamanlar olur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen işin bir de güzel tarafı vardır. Ayette de geçtiği üzere insanın çok aciz ve daima Allah’ın yardımına ihtiyaç duyduğunu idrak etmeye bir vesiledir.
Böyle zamanlarda denizcilerin yaptığı gibi Allah’a sığınmak en akıllıca yoldur. Zira sebeplerin yaratıcısı da Allah’tır. Eğer, sabır göstererek O’na sığındığımız ve dua ettiğimiz takdirde; imtihan edilmek üzere gönderildiğimiz dünya sınavından başarı ile geçme imkânına sahip oluruz.
Allah Kuran’da mealen: “duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var” (Furkan Suresi 77) buyurmaktadır. İşte ben de denizde her gün bu dua kitabından bir kısmını okurum. Ruhumun bunaldığı zamanlarda bazen bu dua kitabını 2-3 kez okuduğumu bilirim. Öyle ki bu alışkanlığım gemi seyahatleri bittikten sonra da devam ediyor. Her gün vakit namazlarından sonra bir parça okumaya gayret ediyorum.
Bu kadar istifade ettiğim ruhumun huzur ve sükunet bulduğu Cevşen duası hakkında bir parça bilgi vermek gerekiyor. Çünkü yanlış anlamalar ve çok hatalı değerlendirmeler çoktur. Umulur ki bunların hiç olmazsa bir kısmını gidermiş olurum.
Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Cevşen-i Kebir Musa el-Kazım-Cafer es-Sadık-Muhammed el-Bakır-Zeynelabidin-Hz. Hüseyin ve Hz. Ali tarikiyle Hz. Peygamber'e isnat edilir.
Cevşenü'l-Kebir ismindeki duâ Peygamber Efendimize, Uhud Harbi esnasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail, Hz. Muhammed'e (asm): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir.
Cevşen-i Kebir duâsı 100 bölümden oluşur. Her bölümde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tavsif edildiği 10 parça bulunur. Her bölümün sonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh olduğunu ifade eden ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan dua yer alır (Sen bütün kusurlardan, aczden ve şerikten mukaddessin. Senden başka ilah yok ki, bize meded etsin. Aman diliyoruz. Bizi azap ateşinden ve cehennemden halas et!).
Duanın geneline bakıldığında Allah'ın isim ve sıfatlarının sıkça tekrarlandığı ve Rabb'e onun isimleriyle yönelindiği görülür. İstiaze, yani ateşten ve azaptan Allah'a sığınma da Cevşen'de önemli yer tutar.
Cevşen, Ehl-i beyt yani Peygamber Efendimizin (asm) torunları yolu ile bize ulaştırılan bir duadır. Fazileti çok fazladır ve bir kısmını bizzat müşahede etmişimdir. Bazı insanlar mübalağa karıştırıldığını zannetmiş ve bu rivayetlere karşı biraz çekingen davranmıştır.
Cevşen duası halis bir niyetle okunduğu zaman Allah’ın izni ile pek çok dertlere şifa olur. Devamlı olarak okuyup muhtevasına uygun amel edenler, hem dünyada hem de ahirette büyük bir mükafat kazanabilirler.
Duaların en güzeli Allah'ın isimleriyle yapılan dualardır. Bu konuda “En güzel isimler (el-Esmaü'l-Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin” (Araf Suresi 180) ve “De ki: ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na özgüdür”  (İsra Suresi 110) mealindeki ayetler, bu gerçeği vurgulamaktadır.
Bazı alimlerin ifade ettiği gibi Allah'ın Kuran’da geçen 99 ismi ile beraber O'nun bin adet ismi vardır. Bu sayı, Cevşen'deki isimlerin ve duaların sayısına uygundur. Bunlardan başka Allah'ın daha pek çok isimleri vardır ki onların sayısı sınırsızdır.
İşte Hz. Peygamber (asm)'in binler dua ve münacatlarından biri olan Cevşenü'l-Kebir duası da böyle dualardan bir tanesidir.  Numune olarak bu duanın sadece bir kısmının Türkçesini arz edeyim:
“Ey göklerde ve ecram-ı ulviyede (gök cisimlerinde) azameti görünen Zat-ı zü'l-Celal. Ey zeminde ve zeminin herbir mevcudunda vahdaniyetin delilleri, ayetleri müşahede edilen Zat-ı zü'l-Kemal. Ey herbir şeyde ve mahlukta vücub-u vücuduna delalet eden bürhanlar bulunan Zat-ı Vacibü 'l- Vücud. Ey azametli denizlerde acibeleri yaratan Zat-ı Celîl-i zü'l-Kemal. Ey dağlarda zihayatların hacetleri için iddihar edilen hazineleri halkeden Hallâk-ı Kerim. Ey her bir şeyin yaradılışını güzel yapan, tedbirini güzel gören ve ona levazımatını güzel bir tarzda veren Zat-ı Cemil-i zü'l İkram. Ey her şey herbir hacetinde, herbir emrinde O'na müracaat eden ve herbir mevcud herbir keyfiyetinde O'na dayanan ve herbir hak ve hakikat ve hüküm ve hakimiyet O'na raci olan Zat-ı Kadir ve Rabb-i Külli Şey.  Ey her şeyde zahir bir surette lütfunun eserleri ve inayetinin cilveleri ve güzel sanatının latif nakışları ve rahmetinin letafetli hediyeleri müşahede edilen Zat-ı Latif-i Habir.  Ey zişuur mahlukatına kudretini göstermek için kainatı bir meşher-i acaib yapan ve umum masnuatını kudret ve hikmet ve rahmet gibi kemalatını teşhir etmek için birer dellal, birer ilanname hükmüne getiren Zat-ı Kadir-i Hakim! Sen aczden, şerikden, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. el-Eman, el-Eman, bizi azab ateşinden ve Cehennemden kurtar!”
Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için okunan mübarek bir duanın elbette dünyevi faydaları da olabilir. Allah, kendi rızası için yapılan hizmetlerin ahiretteki karşılığının bir numunesini bazen şu dünyada da verebilir.
"Bana dua edin ki, icabet edeyim." (Mümin Suresi 60) mealindeki ayette, Allah ile kulları arasındaki ilişkinin duadan geçtiğine işaret edilmekte bu duaların Allah katında ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Kalp, dil ve bütün bir hayat boyunca Allah 'ı zikretmenin ne kadar karlı bir ticaret olduğunu anlamak için Hadis-i şeriflerdeki "Dua bir ibadettir"; ve "Dua, ibadetin özüdür.'' Sözlerini anlamaya çalışmak gereklidir. Dua çok önemli bir ibadettir ve bir kulluğun en güzel göstergesidir.
Zikir, münacat ve dua, bir ibadet türü olduğuna göre, özellikle dünyevi maksatlardan ziyade Allah'ın rızasını kazanmak esas olmalıdır. Duanın en güzel yönü şudur: Dua eden adam bilir ki; Sonsuz merhamet sahibi bir yaratıcısı var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder, O'nun gücü her şeye yetişir. Dilerse bir anda bütün isteklerini yerine getirir ve hiç kimse O'na engel olamaz. Çünkü O, bütün kainatın tek yaratıcısıdır. Dünya ve ahiretin mutluluk kapılarını açacak anahtarların hepsi O'nun elindedir.
Cevşen duası, da Allah' a karşı yapılan en büyük münacatlardan bir tanesidir. Böyle bir münacatta bulunan kişi, her şeyden önce gafletten sıyrılmalı, Allah’ın huzurunda olduğunu düşünmelidir. Cevşen okurken de diğer ibadetlerde olduğu gibi; Allah'ın rızasını kazanmak esas olmalıdır. Çünkü ibadetler Allah'ın emri olduğu için yapılır. Neticesi ise Allah'ın rızasını kazanmaktır. İnsana asıl büyük faydası ahiret hayatındadır. Dünyaya ait faydaları bizzat ibadetin bir gayesi olarak düşünmemek gerekir. O faydalar, özellikle zayıf kimselere birer teşvik edicidir. Aksi takdirde ihlası kaçar ve ibadetin önemli sevabından mahrum kalınır.
İşte bu sebepledir ki Cevşen duasını sırf bilinen faydalarından yararlanmak için okuyanlar, hiçbir zaman o faydaları göremeyecekler ve görmeye hakları da yoktur. Çünkü o faydaları görenler, o duaları Allah rızası için okuduktan sonra görmüş ve teşvik olsun diye haber vermişlerdir. Daha işin başında bizzat gözünü bu tür dünya ücretlerine çevirenlerin okuduklarının bir değeri yoktur ki geçmişteki salih insanların gördüğü o faydaları görsünler.
Cevşen duasını Arapça orjinalinden okumak çok önemlidir. Çünkü yapılan tercümeler hiçbir zaman aslının yerini tutamaz. Hele Arapça gibi çok geniş ve zengin yapıya sahip olan bir dilin ifadelerini olduğu gibi tercüme etmek imkânsız gibidir. Özellikle ifade tarzında çok değişik maksat ve manalar bulunan ilahi ve nebevi kaynaklı ifadelerin tam tercümesi bütün bütün imkansızdır, vesselam…

Dr. Vehbi KARA 

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 78


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Korona Virüsünün Hatırlattığı İnsanın Büyük Yolculuğu
Cevşen Duasını Bir de Okuyanlardan Dinleyin
Cuma Namazı Hür İnsanlar İçin Farzdır
Hastalıkların Hikmeti Hakkında
Şia ve Vahhabi Kıskacında Kalan Müslümanlar
TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER ONU TOP SİNDİREMEZ
Rusya’nın Boğazını Sıkma Zamanı Geldi
Kızıl Elma Değil Misak-ı Milli Esastır
Türk Tokadının Sesi Tahran’dan Duyulmalıdır
Atanmışlar Seçilmişlere Karşı Asker Gibi Selam Durmalıdır
SURİYE VE FİLİSTİN'İN GELECEĞİ
İki Dünyada Hesap Veremezsiniz
Milli Savunma Bakanı Ateşkesi Sağlamaya Çalışıyormuş
İDLİB OPERASYONU BAŞLAMAK ÜZERE
DECCAL ALDATICI DEMEKTİR
Mehdi İnkârcıları Bilsinler Ki
Kadınların İş Hayatı İçin Zorlanmasına Gerek Yoktur
İslam Ülkeleri Ortak Savunma Araçları Üretimi
MİLLETİMİZİ SİNSİCE FAİZE ALIŞTIRIYORLAR
İRAN YALAN CUMHURİYETİ
Yalancılık ve FETÖ İlişkisi
Haydut ABD Muavenet’imizi Vurmuştu
ASKER VATAN MENFAATİ UĞRUNA ÖLMEK İÇİN VARDIR.
Keşifler Çağının Öncüsü Müslüman Amiral Zheng He
Abdülhamid Han’ın Konya Suyolu ve Köprüsü Projesi
PARİS ELÇİSİ YİRMİSEKİZ MEHME T ÇELEBİ ’NİN KANAL RAPORU
SOKULLU ’NUN YAPAMADIĞI STALİN'İN BAŞARDIĞI SUYOLU
Batılılar Müslümanları Nasıl Aldatıyor?
Menemen Hürriyeti Boğma Operasyonudur
İslam Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliği Neden İstenmiyor?
Barış Pınarı Harekâtı ve Geleceğe Yansımaları
Dünyanın En Tehlikeli Suyollarından Bir Tanesi İstanbul Boğazı’dır
BATIDA VE TÜRKİYE'DE KADINA ŞİDDET
Batıda ve Türkiye’de Kadına Şiddet
Darbeci General Büyükanıt’a Hakkımızı Helal Etmiyoruz
Kongre ve Seminerlerle Dolu Bir Ay
Deniz Harp Okulunda Değişenler ve Değişmeyenler
Kanal İstanbul ve CHP’nin İstemezük Anlayışı
Yaratılış Kongreleri Dinsizliğin Belini Kırmıştır
Diğer Yazarlar

İTİRAF EDİYORUM ALLAHIM.
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
KADİR ŞEKER...
HİÇ DEĞİLSE...
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
Dini Kaç kuruşa satalım
Bakış Açınızı Değiştirin
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIĞI: YALNIZLIK
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
UMUDA YOLCULUK. EVDE KAL TÜRKİYEM.
Yazarlar
MİSAFİR KALEM
İTİRAF EDİYORUM ALLAHIM.
Anadolu ve İstanbul'un manevi bekçisi Eyyub...
Bülent Ertekin
SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KAMPANYA YAPMAYA NE DERSİNİZ?
Onlar bu işin sevdalıları. Yaptıkları iş ile hem ...
Salim Zorba
Virüs değil, psikolojik inanç öldürür
950’li yıllarda bir İngiliz şilebi Portekiz&...
Mehmet Nuri BİNGÖL
NEFSİ YENMEK VE KORONAYI YENMEK. HANGİSİ ZOR?
   Kimilerine çok klişe gelebilen...
Salih Arıkan,
Vekillere Açık Mektup.
Aile toplumun temeli. Önceleri büyü...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
KESİN DAVET 49 HAYAT KANUNDUR, NURDUR
Hayatı planlayan, projelendiren, yaratan, mahiyet...
Emine İPEK
UMUDA YOLCULUK. EVDE KAL TÜRKİYEM.
Acı çekmek. Çektiğin acıyı ç...
Abdulkadir Menek
MUSİBETİN DİLİ
 Dehşetli bir musibet başlamış bir sefere B&...
Dr. Vehbi KARA
Korona Virüsünün Hatırlattığı İnsanın Büyük Yolculuğu
Korona virüsüne neredeyse herkesten fark...
Aydan KURT
HAYIRDA BULUŞALIM
2020 yılı afatlarla geçerken hiç mi ...
Mesut KÖSEOĞLU
Bakış Açınızı Değiştirin
Av Mevsimi’nin meşhur repliğidir: “Bak...
EYÜPHAN KAYA
Şimdi İman Etme Zamanı!
Sevgili dostlar İslam’ın hoş sedası gün...
Ravza ZEYBEK
BU YOL NEREYE GİDER?
‘Ey Rabbim, göğsümü aç...
Murat Gülşan
UNUTULAN DEĞERLERİMİZ.
Bu virüs çıktıktan sonra var olan değe...
Dr. Levent Bilgi
İNSANLIĞA KORONAVİRÜS MESAJI
  Said Nursi Sözler adlı kitabının Onbi...
Halil YOLDAŞ
MERCEK
Unutmayın bütün mazlum milletlerin g&oum...
Hasan TÜRKYILMAZ
KULA bela gelmez HAK yazmayınca, HAK bela yazmaz KUL azmayınca;
Corona virüsü ile insanlık neyi anladı? ...
Nesibe TÜKEL
BEŞ PARMAK DAĞLARINDA BİR TANK.
Kahraman... Kahramanlar...Kahramanlık.Bu milletin...
Erol Aydın
KİM BU FIRSATÇILARDAN ZİYADE, NİYE FIRSATÇILIK?
Ekonomi kendi kuralları içerisinde var ola...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Zehra Kınalı
SEVDİĞİN HER ŞEYİ ER YADA GEÇ KAYBEDECEKSİN, ÂMÂ
Ünlü yazar Franz Kafka her sabah rutin y...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
Ergun DUR
ZULMÜN ADI.. HOCALI KATLİAMI
Dile kolay tam 28 yıl önce bugün, &...
Halil Köprücüoğlu
Dertsiz ve mesut bir garibi dinlemek ister misiniz?
BEN Salihli Kurşunlu Kaplıcaları yolunda garip bir...
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Mücahit Güler
KATEGORİ DIŞI MÜSLÜMANLIK…
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…...
Mahir Adıbeş
VİRÜS SALGINI VARSA
  Virüslerin yaptığı hastalıklar sık sı...
Engin AKYOL
YAŞANABİLİR BİR GELECEK İÇİN EĞİTİMLERE RENK KAT
  Duyarlı toplum ve duyarlık gelecek eğitim ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
Ahmet BEREKET
KISSADAN HİSSE
  Sözlerime Hz. Ömer Efendimizden ...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
Rukiye Aydın
[01:59, ADAM OLMAK HER İNSANIN OLACAĞI BİR ZANAAT DEĞİLDİR.
  1989 yılında, İstanbul'a ilk kez gelen Car...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Mümin ÇÖPÜR
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIĞI: YALNIZLIK
Yalnızlık öylesine acı veren ve ürkü...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Mahir ADIBEŞ
HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇEN HASTALIKLAR
Bilindiği gibi 6 Temmuz 2019 günü Dü...
Şener Mengene
DOĞU TÜRKİSTANDA YAŞANAN ZÜLME VE İNSANLIK DIŞI İŞKENCELERE KARŞI
  BASIN AÇIKLAMASI Yıllardır devam e...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Handan YILDIRIM
Bana olağanüstü gelen şeyler ama Türkiye'de yaşayan insanımızın alışık olduğu ve gayet tabii gördüğü şeyler.
 Ben şunu bilir şunu söylerim:Bu memleke...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
GELECEK ENDİŞESİ VE BÜYÜK FİNAL SINAVI
Öğrenciler tarafından sınavlar, bir öl&u...
M.Akif YAŞAR
KIYIYA VURAN ÇOCUKLUKLAR
Geçtiğimiz günlerde,Birleşmiş Milletle...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Yusuf AKTAŞ
HAK ILE BATILIN, VATANSEVER İLE HAİNİN MÜCADELESİ...
Hak; kelime anlamı ile doğru, gerçek, adil,...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Ahmet Ramazanoğlu
Lâmı-cimi yok
Lâmı-cimi yok, biz makam-mevki, mal-para g&o...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Birsen Çetinkaya
SAĞA,SOL'ÇARPMADAN KADİM ,KADIN OLMAK
Kadının, kadın a yaptığıdır . Çoğunlukla Y&...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Ergün Karabıyık
#DEĞİŞTİR' emeyiz.
Yanlış safta yer aldığı için Saadet partisi...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Bolotbek Şamşiyev: Kumancan Datka Filminin Kalitesini Düşük Buluyorum
Bolotbek Şamşiyev ile 2009 yılında dönemin Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’in başdanışmanlığını yaptığı dönemde bir röportaj vesilesiyle K...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(31 Online) 0,50ms