Bugün - 14 Ağustos 2020 Cuma
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Mustafa SEYMEN

Mustafa SEYMEN - RASULULLAH ' IN DİLİNDEN Herhangi bir hal ve vakitle kayıtlı olmayan dualar  (HER ZAMAN OKUNABİLİR)

RASULULLAH ' IN DİLİNDEN Herhangi bir hal ve vakitle kayıtlı olmayan dualar (HER ZAMAN OKUNABİLİR)
Yazı Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma


Allahım, Senden dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim.
Allahım, Senden dünya ve ahirette afiyet ve benden şerri uzaklaştırmanı dilerim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celâl ve ikram sahibi.
"Allah bize kâfîdir. O ne güzel vekildir!" "(O) ne güzel mevlâ ve ne güzel yardım edicidir!" Güç ve kuvvet, ancak yüce ve azîm olan Allah'ındır.
Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Onun nebi ve resul kardeşleri üzerine, mahlûkatın adedince, Zâtının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkeplerince salât eyle.
Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun âli üzerine, Allah'ın kemali adedince ve Onun (sav) kemaline yaraşır biçimde salât eyle. Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Allahım, tembellikten, kocamaktan, borçtan ve günahtan Sana sığınırım.
Allahım, ateşin azabından, ateşin fitnesinden, kabir azabından, zenginliğin şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden ve Mesih-i Deccal'ın fitnesinin şerrinden Sana sığınırım.
Allahım, hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve kalbimi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle, benimle günahlarımın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.
 Allahım, acizlikten tembellikten korkaklıktan, kocamaktan Sana sığınırım; kabir azabından Sana sığınırım; hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
Allahım, kalb katılığından, gafletten, fakirlikten, zilletten ve miskinlikten Sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.
Allahım, gücümün zayıflığını, çaremin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimi Sana şikâyet ediyorum.
Allahım, nefsime takva bahşeyle ve onu temizle; Sen (onu) temizleyenlerin en hayırlısısın; Sen, onun velîsi ve mevlâsısın.
Allahım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbden, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan Sana sığınırım.
Allahım, işlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden Sana sığınırım.
Allahım, bildiğim ve bilmediğim şeylerin şerrinden Sana sığınırım.
Allahım, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebeb olacak şeylerden Sana sığınınm, ey Rahman, ey Rahîm, ey Celâl ve İkram Sahibi; yâ Hayy, yâ Kayyûm.
Allahım, enkaz altında kalmaktan Sana sığınırım. Düşmekten (yukarıdan aşağı yuvarlanmak) Sana sığınırım ve boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan Sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından Sana sığınırım. Yılan, akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten Sana sığınırım.
Allahım, huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden Sana sığınırım.
Allahım, borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve kulların, başıma gelenlerden dolayı sevinmesinden Sana sığınırım.
 Allahım, üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırım.
Allahım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbiden, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
Allahım, Senden âhu efgân edip Sana dua dua yalvaran, Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalbler diliyoruz.
Allahım, Senden, rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, Cennet'le serfiraz olmayı ve Cehennem'den kurtuluş dileriz.
Allahım, bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı mağfiret buyur.
Allahım, Senden, işimde beni rüşde hidayet etmeni istiyor, nefsimin kötülüklerinden Sana sığınıyorum.
Allahım, beni yücelt, eksiğimi-gediğimi gider, bana rızık ihsan et, beni salih amellere ve güzel ahlâka ilet; zira bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, kötülerinden de ancak Sen alıkorsun.
Allahım, cüzzamdan, alaca hastalığından ve hastalıkların kötülerinden Sana sığınınm.
Allahım, ciddiyetimi, şakamı, hatamı, kastımı mağfiret buyur; itiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. İhsan ettiğin şeylerin bereketinden beni mahrum etme, mahrum ettiklerin ile de imtihan etme.
Allahım, günahlarımızı,zulüm ve haksızlıklarımızı, şakalarımızı, ciddiyetlerimizi, kasıt ve hatalarımızı mağfireteyle; itiraf ederiz ki, bütün bunlann hepsi bizde vardır.
Allahım, her işimin esası olması itibariyle dinimi ıslah et, içinde geçimim olan dünyayı ıslah buyur, döneceğim yer olan ahiretimi de ıslah et, hayatı, her türlü hayırlan artırmama vesile kıl, ölümü de her türlü serden kurtulup rahata ermeme vesile yap.
Allahım, Yaşamım hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, vefatım hayırlı olduğunda da beni öldür.
Yâ Rabbî, lehimde olan şeylerde bana inayet et, aleyhime olacak şeylerde değil. Bana yardım et, düşmanlanma değil. Düşmanlarımın bana yaptıkları tuzakları boz, düşmanlarıma da aleyhime komplo yapma imkanı verme. Beni hidayet eyle, hidayeti bana âsân eyle, bana tecavüz edene karşı yardım eyle.
Allahım, beni, Seni çok zikreden, Sana çok şükreden, Senden çok korkan, Sana çok itaatkâr, Sana karşı huşu ve saygıyla dopdolu olan, âhu figân edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden bir insan eyle.
Yâ Rabbi, tevbemi kabul buyur, günahımı yıka, duama icabet et, delilimi güçlendir, kalbime hidayet ver, dilime istikamet ver ve sinemin kinini sök al.
Allahım, Senden, işimde sebat diliyorum, doğru yolda azim istiyorum. Senden, nimetine şükretmeyi ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyorum. Ve sâdık bir dil, selim bir kalb istiyorum. Bildiğin şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerin hayrını Senden istiyor ve bildiğin şeylerden Sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz Sen, Allâmü'l-guyûb'sun.
Allahım, bana, kendimi bulmayı ilham et. Beni nefsimin şerrinden koru.
Allahım, Senden, hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni ve insanların fitnesini murad buyurduğunda, fitnelere dûçâr olmadan beni vefat ettirmeni dilerim.
Senden, Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve beni Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini dilerim.
Allahım, gözümden ve kulağımdan beni yararlandır ve (ölünceye kadar) onları sıhhat-ü afiyette kıl. Bana zulmedenlere karşı yardım ihsan eyle ve bana zulmedenden intikamımı al.
Ey gözlerin göremediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştıramadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belâlardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalannın sayısını, ağaçlann yapraklarının adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semânın semâyı, hiçbir arzın arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği (Allahım),
Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl.
Allahım, halimin koruyucusu olan dinimi bereket kaynağı eyle, dönüşüm kendisine olan ahiretimi ve içinde azığım olan dünyamı mübarek kıl, hayatı her türlü hayırlan artırmaya vesile kıl, ölümü de her türlü serden kurtulmama vesile yap.
Allahım, Senden, tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm ve Sana, rezil etmeyen, ayıpları sayıp dökmeyen bir dönüş istiyorum.
Allahım, beni, çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle, beni kendi gözümde küçük fakat insanlann gözünde büyük yap.
Yâ Rabbi, beni bağışla, bana merhamet eyle ve beni en doğru yola hiday

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 55


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

ZALİM DÜNYA
YENİ DÖNEM
RASULULLAH ' IN DİLİNDEN Herhangi bir hal ve vakitle kayıtlı olmayan dualar (HER ZAMAN OKUNABİLİR)
BEHLÜL DANE’YE “HUŞU” NEDİR
YARADAN A YAKARIŞ
Diğer Yazarlar

EVİMİZDEKİ SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ
HUZUR
AYASOFYA HAKKINDA....
Soğuk bir Ocak sabahı, bir adam Washington DC'de bir metro istasyonunda, kemanla 45 dakika boyunca 6 Bach eseri çalar..
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
NE YAPARLARSA YAPSINLAR 2090 YILINA KADAR İSLAMIN ZAHİR VE GALİB İLERLEYİŞİNİ DURDURAMAYACAKLAR İNŞALLAH..
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
YİTİK CENNET, HER BİRİMİZİN GÖNLÜNDE…
LİDER VE LİDERLİK..
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Yazarlar
Ülkü Sürmen Saritaş
Soğuk bir Ocak sabahı, bir adam Washington DC'de bir metro istasyonunda, kemanla 45 dakika boyunca 6 Bach eseri çalar..
Soğuk bir Ocak sabahı, bir adam Washington DC'de b...
Mehmet Nuri BİNGÖL
NUR'UN İKİ KURMAYINDAN BIRİ: Mustafa SUNGUR
“ Sungur Ağabey”i ilk defa, bir vesile...
EYÜPHAN KAYA
Polis Şefi Hayra Mani Oldu!
7 Ağustos Cuma günü Diyarbakır Ulu Camid...
Erol Aydın
HER DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN ZOR İNSANLAR
         ...
Nesibe TÜKEL
NAMAZ... NAMAZ... NAMAZ.
  "Namazı kıldın mı?" diye sordum! "Kıl kıl ...
Rukiye Aydın
İYİLER HER ZAMAN KAZANIR...!!! KİRACI KADIN.
Bir bayan öğretmen anlatmıştı... “Bir ...
Bülent Ertekin
KARIŞIK İŞLER.
Son bir haftadır özellikle ulusal kanalların ...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
ASANSÖR VE UZAY ASANSÖRÜ Bugü...
MİSAFİR KALEM
EVLİLİKTE MUTLULUK
Dr.Yusuf Özertürk *Evlilikte mutluluğun...
Murat Gülşan
MURAD-I HAYAL
Öğlen namazı çıkışı Devati hazretlerin...
Mustafa SEYMEN
ZALİM DÜNYA
Zalim dünya… Ne zalimler geldi ge&cced...
Nejla YAPICI
HUZUR EVİ
Biz karı koca çalışıyoruz seninle ilgilenem...
Dr. Vehbi KARA
Fuat Sezgin’in Arapçanın Üstünlüğüne Dair Görüşleri
Sosyal medyada son zamanlarda Arapça karşıt...
Mücahit Güler
Ağzımızdan Çıkan Her Söz İmtihanımız, Kırdığımız Her Kalp Odunumuz Olacak…!
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…...
Abdulkadir Menek
DÖRTLÜKLER (12)
HASRET AĞRISI Ruhumun feryatları, ebediyet &ccedi...
Hasan TÜRKYILMAZ
MENFAAT BİR SANDALYEYE BENZER;
Başının üzerine koyarsan, seni alçaltı...
Ravza ZEYBEK
‘Mü'minler Ancak Kardeştirler.’
              &...
Salih Arıkan,
MAZERETİM VAR; ASABİYİM BEN
Mazeretim var... Asabiyim...Olmayayım diyorum...G...
Zehra Kınalı
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINI YAŞATIRMIŞ (!)
İstanbul sözleşmesi kadını yaşatırmış(!) Oys...
Handan YILDIRIM
isyan tıpkı sinema salonundaki bir öksürük sesi gibidir .
 önce bir tane ardından bir tane daha, s...
Aydın BENLİ
EVİMİZDEKİ SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ
Kıymetli okurlarım; Sosyal medyanın hayatımıza gir...
Engin AKYOL
Doğa ve çevre sevgisini yeşertelim
Doğa ve çevre sevgisinin yeşermesi iç...
Kahraman Sarı
İlçe Belediye Başkanlarına Çağrı
İşim gereği  çok gezmem. İşe gidip gel...
Ahmet BEREKET
“AKSAÇLILAR”DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yüce milletimizin, İslamiyet’le şerefle...
Ergun DUR
YÜREK BURKAN BİR BAYRAM HİKAYESİ
Hikayede kurban kesemeyen bir çocuğun duygu...
Salim Zorba
En aptal çocuk nasıl yetiştirilir? İstediği her şeyi karşılıksız, sorumluluk vermeden elde ederek...
“Eczacılığı kazandım, heyecanla memlekete gi...
Halil YOLDAŞ
AYASOFYA’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Ayasofya “ Bütün dünyada&rdqu...
Dr. Levent Bilgi
Fehmi Koru, Said Nursi ve Susmak
Tolstoy’un günlüklerine bayılırım....
Osman KÖSE
KOVİD-19 VE AŞI ÇALIŞMALARI
Kovid-19’la mücadelede, aşı çalı...
İsmail Dinçer
HUZUR
Huzur, nedir huzur? Nasıl hissedilir? Gel kardeş...
Şener Mengene
Yıldırım Harekatı
Kaplan Pençesi-Kartal Pençesi Hareka...
İmren DERELİ
AÇAR SANA
Öfke kinden geçer isen Derin aşka d&u...
Murat FİDAN
NE YAPARLARSA YAPSINLAR 2090 YILINA KADAR İSLAMIN ZAHİR VE GALİB İLERLEYİŞİNİ DURDURAMAYACAKLAR İNŞALLAH..
Allah’ın ilmi, ezelden ebede kadar olmuş ve ...
Prof Dr Şener DİLEK
AYASOFYA HAKKINDA....
1. Ayasofya’nın açılışı manevi bir Mi...
Fatma Bozkurt
BAĞIMLILIKTAN NASIL KURTULUNUR..?
Bir gün adamın biri zamanının Sufi üstad...
Mahir Adıbeş
Bizim Mahallenin İnsanları: Berber Bülent
Baba Mesleği: Genellikle öğle oluyor ya, bab...
Resul Hamza Emin
SÜLEYMAN DEMİREL ANIT MEZARI
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslam ...
Mehmet Emin KOÇ
YİTİK CENNET, HER BİRİMİZİN GÖNLÜNDE…
Gönüllerimiz ve medeniyetimiz üzeri...
Mustafa ÇEBİ
Bir dolara Papazların Efsunlanmış Müritler
Bundan 4 Yıl Önce Kendilerini 1 Dolara Dü...
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Mümin ÇÖPÜR
Çocuğunuzu evin hükümdarı yapmayın
Her ihtiyacı karşılanan çocuk,  bir s&...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Halil Köprücüoğlu
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
Nurlu mümin, Kur’an’ın, Sünn...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Emine İPEK
ÖZLEDİM...
Yüreğimin en derin yerinde bir ağırlık var.&n...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Bir aşkın, bir tutkunun ardından giden bir ömür…
Oysa kıymet ve ehemmiyet ondan hâsıl olan faydaya göre tezayüt eder. Mesela çok küçük bir hastalığın keşif ve tedavisind...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(56 Online) 0,77ms