Bugün - 08 Aralık 2019 Pazar
İstanbul 25°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Bilal Dursun YILMAZ

Bilal Dursun YILMAZ - BİZİ KİM KURTARABİLİR?

BİZİ KİM KURTARABİLİR?
Yazı Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe

 

Dün öğle arası mesai arkadaşımla sohbet ederken arkadaşım şu cümleyi kurdu: “Atatürk’ü çok özlüyorum. Keşke çıkıp gelse de çok değil, 20 yıl bizi yönetse her şeyi düzeltip gitse…” sohbeti devam ettirip ettirmemekte biraz tereddüt ettikten sonra arkadaşıma ifade ettiğim düşüncelerimi sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Arkadaşımın bu özlemine karşılık ona şu cümleyi kurdum: “değil Atatürk, kim gelirse gelsin dediğin şekilde bir düzelmeden, gelişmeden, kalkınmadan söz edemeyiz.” Evet, genelde İslam âlemi özelde ise Türkiye 400 yıldır bir tedenni trendinde gitmektedir. Bu aşağı doğru eğilim bazı zamanlarda yukarı doğru bir hareket göstermişse de uzun vadede aşağı doğru gidiş devam etmiş, hala da etmektedir. Zaman zaman Türk tarihini dinden ayrıştırarak sadece Türklerin töreye dayanan devlet geleneği mevzu bahis yapılsa da hakikatte Talas Savaşı (751) ile başlayan yaklaşık 1300 yıllık bir İslami geçmişe sahibiz. İslamiyet’i kabul etmekle de kalmamışız yaklaşık bin yıldır da İslam’ın dünyaya bayraktarlığını yapmaktayız. Bu gün de dâhil… Türklerin İslamiyet’i kabulüyle başlayan bu bin yıl ortalama şeklinde dönemlere taksim edildiğinde üç yüz yıl terakki, üç yüz yıl rölanti, dört yüz yıldır da tedenni dönemindeyiz denilebilir. Elbette köşe yazısını tarih dersine sokacak değilim lakin tarihe bakıldığında fazlaca genellenmiş bir bilgi de olsa ortalama durum böyledir… Fütuhatların devam etmesi bu mantıki yaklaşımı değiştirmemektedir. Henüz Türklerin İslam’la müşerref olmadığı, içinde asrısaadetinde olduğu ilahi dönem istisna tutulmuş, kâbil-i kıyas yapılmamıştır.
Buna mukabil aynı dönemi yaşadığımız Avrupa’nın bin yılı da bizim tam tersimiz gibidir denilebilir. Yani onların da ilk üç yüz yılı tedenni, sonraki üç yüz yılı tedenninin dibi, son dört yüz yıl da geri doğru bir terakki dönemi olarak kabul edilebilir. Avrupa’nın bir asrısaadetinden bahsedemesek de İslam mütefekkirlerini de etkisi altına almış Aristo ve Sokrat’a dayanan klasik düşünce sisteminden bahsedebiliriz.
Peki, ne oldu da Orta Çağda insanlara gülmeyi yasaklayan, düşünmeyi engelleyen Skolastik Dönem kırılarak Avrupa’da bir terakki (yükselmek-ileri gitmek) dönemi zuhur etti? Evet, geçtiğimiz aylarda büyük bir yangın faciasıyla adını tekrar dünya gündemine getiren Notre Dame Katedrali gibi Avrupa’da nice hayranlık uyandıran görkemli dini yapılar aslında nasıl bir trajedinin üstüne inşa edildiği tarihçe malumdur. Bugün farklı şekilde pazarlansa da… Papazların cenneti parsel parsel sattığı o tahakküm dönemlerinde inşa edilen bu yapılar bugün aslında Avrupa’nın karanlık tarihinin de hafızasıdır. Avrupa; Rönesans ve Reform hareketleriyle Hristiyan dininin mensuplarınca da safiliğini kaybedip, bozulmuş bir dinin tahakkümünden kurtulup her sahada bir kalkınma harekâtı başlatmıştır. Aynı tarihlerde İslam âlemi ise yozlaşama dönemine girmiş, Avrupa’nın kalkınma usullerini İslam’a uyarlamak isteyenler ve bunu reddedenler şeklinde iki fırkaya ayrılmıştır. Baskın olan taraf ise Avrupa’nın üstünlüğünü kabul edenler olmuş, yaklaşık dört yüz yıldır da kıblemiz Batı olmuştur. Şöyle diyelim; kendilerinin sahip çıkmadığı Aristo’dan da etkilenen Müslüman ilim adamları İbn-i Rüşt’ler, İbn-i Sina'lar, Farabi’ler vs. karanlık Avrupa’yı yüz yıllarca aydınlatmışken son dört yüz yıldır biz Avrupa’nın ışığından medet ummaya çalışıyoruz. Peki, bir netice aldık mı? dönemsel olarak kısa vade de buna evet diyebilsek de uzun vade de hayır.
Bugün Avrupa’nın dışında Asya’nın kadim kültürleri Çin, Japonya ve Hindistan gibi devlet ve milletlerle birlikte son üçüyüz yılda ortaya çıkan ABD gibi emperyalist bir toplama bir kültürden de bu mevzuda bahsedilebilir.
Asıl soru şu: Avrupa düşünce tarihinin temellerini oluşturan Aristo ve talebelerinin fikirlerini Avrupalılara yeniden keşfettirip onları terakkiye sevk eden Müslüman mütefekkirler kendi mensubu oldukları ve Müslümanlara asrısaadeti yaşatan bir dine sahip olmalarına rağmen neden dört yüz yıldır baş aşağı gidiyorlar, bu aşağı gidişe niçin mani olunamıyor?
Kısa cevabı şu: Avrupa, kendi mensuplarının da tasdik ettiği bozulmuş bir dini terk ederek, eski klasik felsefesine geri dönüp terakki etmeye başladı. Müslümanlar ise insanı diri diri gömen bir vahşilikten asrısaadete çıkaran bir dinden vaz geçmeseler de onda lakaytlık gösterip yozlaştıkları nispette uzun vade de hep aşağı doğru gittiler. Kişilere ve belli dönemlere indirgenen kısmı terakkiler ise umumi tedenniyi önleyememiştir. Yani son dört yüz yılda İslam âlemi içinde bazı kişiler döneminde bazı dönemler çöldeki vaha gibi olsa da İslam âlemi genel olarak çoraklaşmıştır.
Başa dönersek arkadaşım “Atatürk yirmi yılda bizi düze çıkartsa” dediğinde ona “kardeşim kısaca tarihe baksan bu tarihin içinde Atatürk’ü de göreceksin” dedim. O da “abi kıyaslayamasın o, küllerinden bir devlet doğurdu” dedi. Ona şunu dedim; Almanya hem 1. Dünya Savaşının hem de 2. Dünya Savaşının en büyük kaybeden devletidir. Malum tarihçe 1. Dünya Savaşında Almanya, Avusturya ve Osmanlıyla birlikte diğer Avrupa devletlerine karşı savaşmış, savaşta Osmanlının iki katı, bir milyonun üzerinde asker kaybetmiş, 2. Dünya Savaşında da aynı Almanya yine en büyük savaş kaybeden devlet olmuştur. Bugün aynı Almanya İngiltere’nin rakibi, Avrupa’nın en güçlü devletidir. Yani bizim 2. Dünya Savaşında bizzat yer almamış olmamıza rağmen Almanya’nın iki kere kül olup yeniden dünyanın en güçlü devletlerinden biri olması nasıl açıklanmalı? Ya da Japonya 2. Dünya Savaşının en büyük kaybeden ikinci devleti, bugün ise dünyanın süper gücü biz ise savaşa girmedik ama her sahada bu devletlerinin gerisindeyiz…
Bu arada pek çoğumuzda hayranlık uyandıran Japonların aslında 2. Dünya Savaşında Hitler’in gölgesinde kalan düşmana yaptıkları insanlık tarihi açısından mide kaldıracak cinsten şeyler değildir ki bu durumlar bahsimizden hariçtir… Gelelim Çin’e; Japonlardan çok büyük darbe yemiş, Japonların vahşi kıyımlarından en büyük nasibi (!) Çin almıştır. Endonezya Çin’den sonra Japonlardan en büyük darbeyi yiyen diğer bir devlettir.
Bugün Almanya, Japonya, Çin, Endonezya hepsinin gelişmişlik düzeyleri bizimle kıyaslanamayacak kadar ileridir (Müslüman olan Endonezya’yı biraz istisna tutmak gerekiyor). Bir başka devletten de söz edip konuyu bağlayayım. Burun kıvırdığımız İran, Müslüman olmakla yukarıda sözü edilen devletlerden farklı bir konuma sahiptir. Bizden ileri mi geri mi bilmiyorum ama dünya ölçeğinde etki gücüne sahip ülkelerden biri olmakla beraber birbirimize karşı farklı üstünlüklerimizle aynı kategoriye girebileceğimizi düşünüyorum. İran’ı da kadim bir kültüre sahip olduğu için bu örnekleme dâhi ettim.
E o zaman biz nasıl Japonya kadar her sahada güçlü bir devlet olabiliriz? Ya da Çin kadar dünyayı korkutabilir, Almanya kadar çalışma isteği doğurabilir, İngiltere kadar hayaller ülkesi olabiliriz?
Yukarıdaki tarihi bağlama dönerek verilen örnekler muvacehesinde çok kısa bir cevap verelim: “Başkası olma kendin ol” teziyle.
Yani; biz dört yüz yıldır Avrupa’yı takip etmek yerine Japonya gibi, Çin gibi, İngiltere ve hatta Hindistan gibi kendi töresine, inancına sımsıkı bağlı kalarak bunu yapabiliriz. Biz bugün Almanlar gibi ya da köksüz ABD ya da Rusya gibi dininden tecerrüt ederek teknik akılla onların seviyesine ulaşamayacağımızı tarih bize açıkça gösteriyor. Başkası olmayıp kendimiz olarak Silikon Vadisinden sonraki ikinci büyük bilişim ve teknoloji yatırımlarına sahip olan ineğin kutsallaştırıldığı Hindistan kadar gelişebiliriz. Bizi dün, bugünün medenilerine üstün eyleyen değerlerimize millet olarak şuurla bugün sahip çıkarsak bin yıl önceki gibi yine başarırız. En önemli esas topyekûn bir şuurla bunu irade etmektir. Yoksa bugün dünyanın en süper beynini getirip ülkeye yönetici yapsan ne yazar, taban aynı avam olduğu sürece, zihniyet değişmedikçe yapılacak tüm müdahaleler palyatif düzeyde kalacaktır. Sonuç ölümü geciktirmekten başka bir işe yaramayacaktır. İşin özü; ben, kardeşim, arkadaşım yani biz özümüze dönmedikçe tavandan yapılacak müdahaleler ancak geçici çözümler getirecektir, yüz yıl sonra da bu tartıştığımız mevzuların aynen devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.
*
Bilal Dursun YILMAZ

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 143


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz

Mustafa Çıkrık ()
Bilal kardeşim gerçekten konuyu çok güzel tahlil edip incelemişsin. “Kendimiz kalarak, dinimize ve değerlerimize bağlı kalarak gelişmek.” Tarih de bunun en büyük şahididir zaten. Gerek İslâm’ın dünyanın üç kıtasında hem siyasî, hem askerî, hem de fikrî olarak 30 sene gibi kısa bir sürede insanların akıllarında, kalblerinde, ruhlarında ve nefislerinde hâkim olduğu ilk dönemleri, gerek ilim, teknik ve sanatta 300 sene boyunca bir çok buluşlara ve eserlere imza atıldığı Abbasîlerin ilk dönemleri, gerek Endülüs’te kurulan ve yaklaşık 8 yüzyıl boyunca Avrupa’yı ilimde, medeniyette ve insanlıkta aydınlatan Endülüs Emevî devleti (bu medeniyetler döneminde yapılan ilmî keşif ve buluşların ayrıntısına çok girmek istemiyorum. Sadece bir kaçına değinecek olursak; 30 metre derinlikten su çıkaran çarklı mekanik sistemler, gece yol ve caddeleri aydınlatma ve kanalizasyon sistemleri, sunî döllenme, hayvan ve bitki ıslahları, eczacılık ve kimyanın bir bilim olarak ortaya konması ve binlerce kimyevî ilacın tecrübe/deney yoluyla ortaya konması, optik fiziğin kurulması ve gözün çalışma sisteminin izahı, küçük kalp dolaşımı sisteminin açıklanması, dünyanın çapının, güneşe olan uzaklığının günümüzdeki değerlere çok yakın olarak hesaplanması, binlerce yıldızın haritasının çıkarılması ve isminin verilmesi, yüzlerce çeşit astronomi ve tıp aletinin keşfedilip bilimde kullanılması, cerrahi ilminin geliştirilmesi ve pek çok ameliyatın başarıyla yapılması, modern kütüphanelerin, rasathanelerin ve üniversitelerin kurulması vs...) gerekse Osmanlı’nın kuruluş ve yükseliş döneminde bilimde, sanatta, teknolojide, medeniyette ve insanlıkta ortaya koyduğu güzellikler, farklı dinden, kültürden, dilden ve ırktan insanları barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşatması İslâm’ın biz Müslümanlara, Türklere, Araplara ve diğer Müslüman milletlere kazandırdığı pozitif ve olumlu değerler ve güzelliklerdir. Bunları inkâr etmek, tarihi inkâr etmektir. İslâm’a ve tarihte sahip olduğumuz bu güzelliklere tekrar sarılarak ilimde, teknikte ve medeniyette yeniden yükselmek umuduyla..
Gönderilen Tarih - 19 Temmuz 2019 Cuma (16:42)  

Diğer Yazıları

Meşveret, Cemaat, İttihat, İslam
NASİHAT-İ NASİHAT …
Ömer, Kadın, Cinayet…
Kürt katliamı mı?
GÖNÜLLÜ KÖLEYİM!
BİZİ KİM KURTARABİLİR? 2/2
BİZİ KİM KURTARABİLİR?
Duygular Anlatılabilir mi?
KÜÇÜK AMA İŞLEVİ BÜYÜK
Ak Parti, gençler ve gelecek…
MÜZMİNLİĞİN KIRILIŞI
SUSKUNLUK SARMALINI KIRAN ADAM …
SİYEZ BULGURU VE DEĞİŞEN STATÜ GÖSTERGELERİ
Diğer Yazarlar

TÜRKÇE’DE BULUŞUYORUZ
HEPİM(N)İZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZ.
“ Yuh Artık”
BU SEVDA BAŞKA SEVDA
BATIDA VE TÜRKİYE'DE KADINA ŞİDDET
ADALET HAYATTIR VE İDARECİLİĞİN DÜZENİDİR: Hz Ali (r.a.)
YÜRÜ!!! YÜRÜ BE YİĞİDİM!!! YÜRÜ Kİ, DÜNYA ADAM GÖRSÜN.
4 gollü ŞOV
ÇİLEKEŞ PEYGAMBER ’İN BELEŞÇİ ÜMMETİ …
4×4 TRABZONSPOR
Yazarlar
Mahir Adıbeş
TÜRKÇE’DE BULUŞUYORUZ
Yakın zamanlarda Türk Dili hakkında hoşa gide...
EYÜPHAN KAYA
VALİ GÜZELOĞLU BU ŞEHRE LAZIM
Mülki amir bir şehrin huzur, güven ve mu...
Dr. Vehbi KARA
BATIDA VE TÜRKİYE'DE KADINA ŞİDDET
Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım tarihi, "K...
Nesibe TÜKEL
BİRAZ DA DEVRELERİNİZ YANSIN. NE DERSİNİZ?
Bir önceki yazımızda, Zor imtihanlardan ge&c...
Hasan TÜRKYILMAZ
ADALET HAYATTIR VE İDARECİLİĞİN DÜZENİDİR: Hz Ali (r.a.)
HZ. ALİ’NİN (r.a.) YÖNETİCİLERE TAVSİYE...
Bilal Dursun YILMAZ
Meşveret, Cemaat, İttihat, İslam
  Takriben 13 yaşımda gurbete çıktım....
Mehmet Nuri BİNGÖL
"ŞURA-YI HAKİKİ" VEYA "MEŞVERET-İ ŞER'İYYE"
  İçtimai mücadele ya da tesan&u...
Erol Aydın
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİN ARDINA SAKLANMAK
Eskiden güneş gözlüklerinin kullan...
Salih Arıkan,
Kutlayan kutlayana.
Kutlayan kutlayana. 3 Aralık dünya engelliler...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
GERÇEK ÖĞRETMENİ TANIYALIM 4
Peygamberimizin (A.S.M.) velâdet yani doğum ...
Bülent Ertekin
SARI ÇİZGİLERDE KAÇ TANE TOSPAĞA VAR...
Ben, Bülent ERTEKİN. 03 Mayıs 1965 İzmir ili...
Ergun DUR
ENGEL SİZSİNİZ
Her insan engelli adayıdır. Bu cümleyi yıllar...
Engin AKYOL
HEPİM(N)İZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZ.
Bugün 3 ARALIK 2019. Dünya engeliler g&...
Dr. Levent Bilgi
BENİM MUHTEŞEM, KARMAŞIK ALLAH'IM
Ne güzel cennette yaşayıp gidecektik. Mis gib...
Halil Köprücüoğlu
TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
(Ben, Ertuğrul Özkök’ün, Dan ...
Ravza ZEYBEK
YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&hell...
Aydan KURT
ÖNCÜ KADINLAR
Ne kadar çok anı biriktirdik.  Ne kad...
Mücahit Güler
ÇİLEKEŞ PEYGAMBER ’İN BELEŞÇİ ÜMMETİ …
RahmanveRahimolanAllah’ınadıyla… Pey...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Handan YILDIRIM
Bana olağanüstü gelen şeyler ama Türkiye'de yaşayan insanımızın alışık olduğu ve gayet tabii gördüğü şeyler.
 Ben şunu bilir şunu söylerim:Bu memleke...
Mahir ADIBEŞ
BU SEVDA BAŞKA SEVDA
Kimse bana sevdiğini söylemesin. Bu sevda kar...
İbrahim Balcıoğlu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemin Birinci Maddesine Oturdu
Kısa adı EYT olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar, g&u...
Rukiye Aydın
Rukiye AYDIN
SAVAŞTAN DÖNÜNCE 18 YIL HER GÜN R&U...
Murat Gülşan
DAVASI VAR OLAN GENÇLERE TAVSİYELERİM.
Kıymetli Türk İslam Davasında var olan Kardeş...
Halil YOLDAŞ
ZAMANI GELMEDİMİ? (Ortak paydalarda Birlik ve Beraberliğin zamanı gelmedi mi)?
Birkaç asırdır Anadolu toprakları üzer...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Abdulkadir Menek
HAYAT DERSLERİ (20)
İslamiyet; selamet, huzur, sükûnet ve t...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
GELECEK ENDİŞESİ VE BÜYÜK FİNAL SINAVI
Öğrenciler tarafından sınavlar, bir öl&u...
Şener Mengene
Deprem Afet ve Acil Durum Hazırlıkları
Deprem riski yüksek bir coğrafya da yaşamakta...
Emine BİLGE
YÜRÜ!!! YÜRÜ BE YİĞİDİM!!! YÜRÜ Kİ, DÜNYA ADAM GÖRSÜN.
Yürü... Yürü ki; dünya s...
Zehra Kınalı
KAFİRLER TOPLULUĞUNA KARŞI BİZE YARDIM ET. (Bakara Suresi, 250)
"Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımı...
M.Akif YAŞAR
KIYIYA VURAN ÇOCUKLUKLAR
Geçtiğimiz günlerde,Birleşmiş Milletle...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Yusuf AKTAŞ
HAK ILE BATILIN, VATANSEVER İLE HAİNİN MÜCADELESİ...
Hak; kelime anlamı ile doğru, gerçek, adil,...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
ÖMER ÖZCAN
BEDİÜZZAMAN, HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİNİN YAZISINI RİSALE-İ NUR' A DAHİL ETTİ.
Ziya Nur Aksun’u 9. vefat yıl dönü...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Ahmet BEREKET
BU ZİHNİYETLE Mİ FETÖ İLE MÜCADELE EDECEKSİNİZ?
15 Temmuz hain darbe girişiminden önce, FET&O...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Ahmet Ramazanoğlu
Lâmı-cimi yok
Lâmı-cimi yok, biz makam-mevki, mal-para g&o...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Birsen Çetinkaya
SAĞA,SOL'ÇARPMADAN KADİM ,KADIN OLMAK
Kadının, kadın a yaptığıdır . Çoğunlukla Y&...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Salim Zorba
Biz mi Zenginiz İsveçliler mi Fakir ?
İbretle okuyacağız bu alıntı yazımda aslında &cced...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Ergün Karabıyık
#DEĞİŞTİR' emeyiz.
Yanlış safta yer aldığı için Saadet partisi...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
DEPREMİN AYAK SESLERİ…
-Zeynel Bey öncelikle sizi tanımak isteriz ? -Jeofizik mühendisiyim, evliyim ve 7 yaşında Erdem Hüseyin adında bir oğlum var. Eşimin de destekle...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(47 Online) 0,30ms