Bugün - 19 Ocak 2021 Salı
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Enerji Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Muhammed Emin Tombak

Muhammed Emin Tombak - Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2

Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Yazı Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe


Önceki yazımda 1’den 10’a kadar olan sayıların analizini yapmıştım. Bu yazımda 11’den 19’a kadar olan sayılarla ilgili konuşacağız. Bu aralıktaki sayılar temyizleri ile daha karmaşık bir ilişki oluşturmaktadırlar. Artık kalabalık bir aileden söz edeceğiz. Aileye yeni bireyler dahil olunca yaşananları ele alacağız. Bunları ele aldıkça daha çok hayret edeceğiz.

Temyiz kavramını bir önceki çalışmada işlemiştik. Tekrar bu çalışmada temyiz kavramını ele almayacağım ama hatırlatma olarak bazı kelimelerin kullanılmasıyla cümlede eksik kalan anlam örgüsünü tamamlayıp ilgili kelimelerle ile ilişki kuran kelimelere temyiz denildiğini söylemek istiyorum. Sayı temyizi de haliyle cümlede sayının eksik bıraktığı anlam örgüsünü tamamlayıp sayı ile ilişki kuran kelimelere denmektedir.

1 ve 2 sayıları temyizleri ile tek yumurta ikizi olurlar demiştim. 11 ve 12 sayılarında durum biraz farklıdır. 11 ve 12 temyizleri ile siyam ikizi olmazlar ama yine de cinsiyet bakımından temyizleri ile aynı olurlar. 11 ve 12 sayıları aslında iki bileşenlidir. Artık 11’den itibaren sayılar iki öğeye sahiptir. Sayı artık tek basamaklı değildir yani aileye yeni bir birey katılmıştır. Hâl böyle olunca artık siyam ikizliğinden söz edilemez. 11 ve 12 sayılarının temyizleri ile olan ilişkileri 3 adet aynı cinsiyetli kardeşin durumu gibidir. Bu 3 kardeşten ikisi kendi aralarında çete haline gelir ve bu iki kardeş diğer kardeşi ezer. Yani 11 ve 12 sayılarının birler ve onlar basamağı kendi aralarında tamlama gibi bir yapı oluşturur. Hatta bu sebeple 2 sayısı 12 sayısına dönüştüğünde son harfini yani nun (ن) harfini kaybeder. 1 sayısı da 11 sayısına dönüşünce yazılış olarak değişime uğrar. Bu değişimlerle birlikte sayılar temyizlerine eziyet etmeye başlar. Haliyle temyizler yaşadıkları baskı ve zulümlerden dolayı güçlerini kaybettikleri için tekil halde gelirler ama yine de yaşadıklarına ve başlarına gelen duruma karşı isyan ederler. Tekil hâlde olmak acizliğin, güçsüzlüğün ve çaresizliğin bir göstergesidir. Temyizlerin yaşadıklarına karşı yaptıkları isyan fetha yani üstün ile harekelenmeleri ve sonlarına bu harekeyi uzatan elif harfi almalarıdır. Ancak müennes yani dişil formda bulunan kelimeler bu uzatma elifini bile alamazlar yani bu isyanlarını bile sürekli uzatarak yapamazlar. Fetha yani üstün kelimenin son harfinin üzerine gelerek o harfi e ya da a sesiyle okutur ayrıca sona gelen harekesiz elif harfi de bu sesleri uzatarak isyanın sürekliliğini sağlar. Sürekli el kol hareketleri yaparak ve e ya da a sesleriyle isyan ederek tepkilerini koymaya çalışan veya protestolar yapan insanları unutmayalım. Zulme uğrayan kişiler güçlü görünemeyecek duruma geldiklerinde zayıf ve aciz duruma gelirler. Bu kimseler sadece protesto ve isyan edebilirler. 11 ve 12 sayılarının temyizleri ile olan ilişkilerine örnekler: أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا (11 erkek öğrenci), إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً (11 kız öğrenci), اِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا (12 erkek öğrenci), اِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً (12 kız öğrenci). Görüldüğü üzere sayının birler basamağı ve onlar basamağı cinsiyet olarak temyizi ile uyumludur yani 3 adet aynı cinsiyete sahip kardeşleri görmekteyiz. Sayının birler ve onlar basamağı bir araya gelerek çeteleşmiş ve temyizi baskılamışlardır. Zavallı temyiz görüldüğü üzere tekil haldedir ve yaptığı şey sadece protesto ve isyandan ibarettir.

13 ile 19 aralığına bakacak olursak bu aralıktaki sayılarda da anaerkil veya ataerkil aile sistemine göre bir yaşantı söz konusudur. 3 ile 10 aralığındaki sayıları ele alırken anaerkil ve ataerkil sistemi incelemiştik. Anaerkil sistemde kadın evin reisi iken ataerkil sistemde de evin reisi erkektir. Elbette evde reis kim ise onun sözü geçecektir. 13 ile 19 aralığındaki sayılarda aileye yeni bir birey katılacaktır yani artık 2 basamaklı bir sayı temyizini sayacaktır. Başka bir deyişle artık temyizi sayan sayı iki basamaklı bir sayıdır. Bu durumda birler basamağının yanına bir de onlar basamağı eklenmiştir. Bu da aileye yeni bir bireyin katılmasıdır. Aileye katılacak yeni bireyi veya bireyleri evin reisi belirler çünkü evde söz sahibi olan taraf genellikle evin reisidir. Evin reisi olan taraf konumunu kaybetmek istemez. Doğada da konumunu kaybetmek istemeyen canlılar diğerleri ile sürekli mücadele hâlindedirler.

Üstünlük mücadelesinde çok farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de aileye bir kontrol mekanizması görevi görecek, diğer tarafı baskılayacak ve diğer tarafın üstünlük ve güç mücadelesine son verecek bir bireyi ilgili aileye dahil etmektir. İlgili aileye bir bireyin dahil edilip edilmeyeceği ve dahil edilecek bireyin kim veya kimler olacağı da yine evin reisi tarafından belirlenir. Aile reisi konumunu korumak ve karşı tarafı baskılamak için kendi yakınlarından birilerini ailesine katmak isteyecektir çünkü aile reisinin kendi yakını ona destek olma noktasında en yatkın bireydir. Aileye dahil edilecek bireyin cinsiyeti de önemlidir. Diğer tarafı baskılamak için aileye dahil edilecek olan birey baskılayacağı ve üstünlük mücadelesine son vereceği taraf ile aynı cinsiyete sahip olmalıdır ki baskılama ve üstünlük mücadelesine son verme görevini daha etkin bir şekilde yapabilsin. Baskılayacağı bireylerden farklı cinsiyete sahip olan bireyler ilgili bireyleri baskılamak için yetersiz kalmaktadırlar. Aileye dahil edilecek bireylerin yaşları veya konumları da tecrübe açısından önem arz eder. 13 ile 19 aralığındaki sayılarda onlar basamağı 1 rakamıdır. 1 rakamı 1. dereceden yakınları simgeler yani anne, baba ve kardeşler 1. dereceden yakınlardır. Bir aileye annenin veya babanın dahil edilmesi kardeşlerin dahil edilmesine göre daha kolaydır çünkü kardeşler kendileri ayrı ve bağımsız bir hayat kurmak isterlerken anne ve babalar evlatları ile aynı evde yaşamaya ve o evi sahiplenmeye daha heveslidirler. Anne babalar evlatlarının yanında kalarak evlatlarına her konuda destek olmak konusunda çok daha isteklidirler. Hâliyle aile reisinin diğer tarafı baskılamak ve diğer tarafın mücadelesine son vermek maksadı ile aileye dahil etmek için öncelikli olarak tercih edebileceği birey doğal olarak ya aile reisinin annesi ya da babası olacaktır. Hâliyle onlar basamağındaki 1 rakamı ilgili aileye aile reisinin annesinin veya babasının dahil olacağı anlamına gelmektedir. Hâliyle 13 ile 19 aralığında sayının birler basamağı yani 13 sayısı için 3 rakamı evin reisidir. Bu aralıktaki sayılarda da 1 rakamı yani onlar basamağı da temyizi baskılamak için aileye katılan yeni bir bireydir.

Anaerkil sistemde 13 ile 19 aralığını inceleyecek olursak eve yeni bir bireyin yerleştiğini göreceğiz. Bu birey evin reisi kadın olacağından kadının yakınlarından birisi olacaktır. Tamamlayıcı unsur olan erkeği daha iyi kontrol edip baskılamak ve erkeğin evdeki üstünlük ve güç mücadelesine son vermek için hâliyle erkek ile aynı cinsiyete sahip olan birisi aileye dahil olmalıdır ki bu birey de genellikle kadının babasıdır. Kadının babası damadının evdeki üstünlük ve güç mücadelesine son vererek damadını baskılar. Haliyle artık o ailede erkek üstünlük ve güç mücadelesine giremeyecektir. Erkeğin o ailede yapabileceği tek şey yaşadığı durumu protesto etmek ve isyan etmektir. Kollarını kaldırarak "e" veya "a" sesleri ile protestolar yapan insanları haber bültenlerinden hatırlarsınız. Bu ailede erkeğin yapabileceği tek şey sadece protesto ve isyan olmaktadır. Bu sebeptendir ki temyiz olan kelime kendini güçlü ve etkili olarak gösteremeyeceği için tekil hâlde gelir ve fetha (üstün) ile harekelendirilir. Tekil hâlde olmak acizliğin, güçsüzlüğün ve çaresizliğin bir göstergesidir. Fetha yani üstün ile harekelenmek isyan ve protestonun göstergesidir çünkü fetha ilgili harfin üzerine gelerek ilgili harfi “e” veya “a” sesi ile okutur ki bu durum çevremizde gördüğümüz kadarıyla bir isyanın ve protestonun yansımasıdır. Hatta genellikle fetha ile birlikte ilgili kelimenin sonuna harekesi olmayan bir elif de yazılır. Bu harekesiz elif harfi fetha’nın verdiği “e” veya “a” sesini bir derece uzatarak protestonun ve isyanın devamını sağlar. Yani kolarını kaldırarak sürekli "e" veya "a" sesleri ile isyan ve protestolar yapanları gözümüzde canlandıralım. Anaerkil sistemde bu duruma örnek kelimeler: أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا (14 erkek öğrenci). Görüldüğü üzere sayının birler basamağı yani (أَرْبَعَةَ) evin reisidir. Evin reisi babasını yani (عَشَرَ) rakamını eve dahil etmiştir. (عَشَرَ) rakamı temyizin kayın babasıdır. Bu evde damat ile kayın baba çekişmesini hgörmekteyiz. Yine de damadın mücadelesi uzun sürmemiş ve zavallı damat tekil halde gelmiştir. Damadın yaptığı tek şey isyan ve protestodur. Burada damat (طَالِبًا) kelimesidir. Görüldüğü üzere damat isyanın ve protestonun devamı için protesto ve isyanı uzatan elif harfini almakla yetinebilmiştir.

Ataerkil sisteme bakacak olursak anaerkil sistemde bahsettiğim durumlar bu sistemde de geçerlidir. Yalnız bu sistemde evin reisi erkek olduğu için eve dahil olacak olan bireyi de erkek belirler. Erkek karısını baskılamak ve karısının evdeki güç ve üstünlük mücadelesine son verebilmek için 1. dereceden yakınları arasından en tecrübeli ve karısı ile aynı cinsiyete sahip olan annesini eve dahil edecektir. Bir başka deyişle bu evde toplumumuzda çok sık görülen gelin-kaynana mücadeleleri ve atışmaları görülecektir. Yine de kaynana gelinini mağlup etmeyi başarır ve gelin üstünlük ve güç mücadelesi yapamaz duruma gelir. Hâliyle gelin artık gücünü kaybettiği ve aciz duruma düştüğü için tekil hâlde gelir. Gelinin bu evde yapabileceği tek şey protesto ve isyandır ki protesto ve isyan durumunda kelimenin alacağı formu anaerkil sistemi ele aldığım paragrafta işlediğim için tekrar burada zikretme gereği duymuyorum. Ancak müennes yani dişil formda bulunan kelimeler müzekker yani eril formdaki kelimelerin aldığı uzatma elifini bile alamazlar yani bu isyanlarını bile sürekli uzatarak yapamazlar. Ataerkil sistemde bu duruma örnek kelimeler: أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً (14 kız öğrenci). Görüldüğü üzere bu ailede reis olan taraf yine birler basamağıdır yani (أَرْبَعَ) rakamıdır. Bu ailede eve dahil olan birey erkeğin annesidir yani (عَشْرَةَ) rakamıdır. Bu ailede ülkemizde çok sık görülen gelin-kaynana çekişmesi vardır ama zavallı gelin gücünü kaybetmiş ve tekil halde gelmiştir. Gelinin yaptığı sadece kısa kısa yapabildiği isyan ve protestolardır. Gelin bu protesto ve isyanları uzatan elif harfini bile alamamıştır

11 ile 19 aralığında sayılar mebnidir yani cümle içinde nerede olurlarsa olsunlar aynı şekilde harekelendirilirler yani bu aralıktaki sayılar eve yeni bireyler dahil olduğundan ve bu bireylerden güç aldıklarından kaya gibi sağlam bir yapı hâline gelerek oldukça güçlenirler. Hâliyle temyizlerini bu şekilde ezmektedirler.

Görüldüğü üzere 11 ile 19 aralığındaki sayılarda durum bu şekildedir. Arapçaya ilgi duyan herkese faydalı olmasını rabbimden niyaz ederim.

Muhammed Emin Tombak

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 596


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 1
Şirinleri Bir de Böyle Tefekkür Edelim
Seferilik Sadece Meşakkat midir?
Sevgini Kurban Et Ömrün Bayram Olsun
TEVHİD VE ŞİRK ÜZERİNE
Bizim bir derdimiz var!
Diğer Yazarlar

Girişimcileri ve İş Hayatını Bekleyen Dijital Tehlike!
Prof Dr Güner Sönmez’den En çok sorulan sorulara kısa cevaplar;
Adım Adım İslami Finansa Doğru (BİST&KATAR Olayı)
TÜRKİYE EKONOMİSİ ALTERNATİF STRATEJILERİ
Barış isterim ben!
WATSABI SİLİYORMUYUZ?
Yeşilin ormanına, yatayına, dikeyine, her türlüsüne karşı bunlar
KOKOŞ TEYZE
KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAKLARI
Teşekkür Etmenin Bilinmeyen Faydaları
Yazarlar
Dr. Vehbi KARA
ABD’nin Paralel Devlet Yapılanması
ABD’nin seçimi kaybetmiş Başkanı Trum...
Bülent Ertekin
SEN BİTTİN!!!, YAVUZ BİNGÖL(!)
Ya benimsin... Ya kara toprağın...Ya benimlesin.....
Nejla YAPICI
Marie Rosa, 1930 yılında alkolik bir annenin evlilik dışı çocuğu olarak
 Annesi ona bakamayınca 5 yaşında olan Marie'...
Hasan TÜRKYILMAZ
BU HAFTA BİR KISIM PAYLAŞIMLARI TEFEKKÜR EDELİM NE DERSİNİZ?
“Uyuyan insanı uyandırabilirsiniz. Ama uyuma...
Hasan Basri Çabukol
Halifenin evi harabe gibi olduğu için halkın evi mamurdur
Bir kadın Halife Ömer bin Abdulaziz'in evini ...
İlknur ESKİOĞLU
KOKOŞ TEYZE
Yıl 2000… Üniversite kantininde, yuvar...
Mesut KÖSEOĞLU
Daha Ne Denir?
Daha ne denir, bilmiyorum. Gökkubbe altında s...
MİSAFİR KALEM
HAYAT ORMANI
     Ömür dediğimiz zaman...
Murat FİDAN
BEN SİZİN KARŞINIZA ENE İLE ÇIKMADIM. HER BİRİNİZ BİR BELDE DE BİR KUTUP GİBİSİNİZ
Recep Unaz ağabey anlatıyor: Üstad Bediü...
Aydın BENLİ
''CEFÂKAR ÖĞRETMENLER''
 Pandemi süreci her sektörü ol...
Salih Arıkan,
“Benim Durağa Geldik mi?
“7-14 Ocak Görme engelliler haftası ned...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
İSLAM BİLİM ADAMLARI EL-NEFİS
 İbn-i Nefis’,in “El-Mûciz&...
Mehmet Nuri BİNGÖL
Üstad Nursi ve “Müstağni Siyaset”
“Bediüzzaman’ın İstanbul’da...
Engin AKYOL
DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ
Toprağın geleceğini sürdüren ve toprağı ...
BEDRİYE ÇAMBEL
WATSABI SİLİYORMUYUZ?
Türkiye'de çok fazla kullanılan ve yoğ...
Abdulkadir Menek
BEYİTLER (34)
İMAN VE HUZUR İman, şeksiz şüphesiz, huzur k...
Mücahit Güler
Dinamik Popülizm Ve Statik STK’lar 1
              &...
Ergun DUR
“Eğitim Her Engeli Aşar”
Türkiye Beyazay Derneği 1988 Yılında bir guru...
Ravza ZEYBEK
UYGULAMALARA KURBAN OLUYORUZ
    Teknolojiye  köle oluşumuz...
EYÜPHAN KAYA
Fikri Sağlar Sağduyusunu Kaybetmiş.
Kemalizm’den beslenen CHP’nin beyin ta...
Mehmet ÇETİNBAŞ
Girişimcileri ve İş Hayatını Bekleyen Dijital Tehlike!
Dijitalleşme iş dünyasını derinden etkileyen ...
Ekonomist Muhammet EMİN
Adım Adım İslami Finansa Doğru (BİST&KATAR Olayı)
       Borsa İstanbul’un...
Zehra Kınalı
BUNCA HAİNİ, DİNSİZ, İMANSIZ BATAN HAİNİNİ BİR ARADA BARINDIRAN BİR ÜLKE DAHA YOK.
Nasıl ki meslek hayatımız için veya ül...
Mahir Adıbeş
AŞIDAN BAŞKA ÇÖZÜM GÖRÜLMÜYOR
Bir canlının hasta olmamasını istiyorsanız onu has...
Dr. Levent Bilgi
Dünyada kazandığın para yüzünden azap çekme !
Dindar olalım olmayalım, bir yaratıcıya inanalım v...
Rukiye Aydın
SUSMAK NİMETTİR. KALBİN GÜZELLEŞMESİNE VESİLEDİR.
Kalbinizin mutmâin olmadığı insanlara yaklaş...
Salim Zorba
Alternatif tıp ın solunum hastalıklarına tavsiyeleri
Karahindibağ kökleri ve yesil kisimlari pisir...
Şener Mengene
ATEŞLE OYUN
İranli nükleer fizikçi Muhsin fahrizad...
Bahriye KARATAY
Prof Dr Güner Sönmez’den En çok sorulan sorulara kısa cevaplar;
* Covid oldum, bana Favipiravir verildi, kullana...
Ahmet BEREKET
KAMU OYUNA SAYGILARIMIZLA...
Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsine tük&...
Handan YILDIRIM
YAKARIŞ
Ey ALLAH'IM......!Bugün sana dua edenler i&cc...
İbrahim Tunç
TÜRKİYE EKONOMİSİ ALTERNATİF STRATEJILERİ
Ekonomist ve Dış Ticaret Uzmanı İbrahim Tunç...
Murat Gülşan
DEPREM (İYİ-KÖTÜ-ÇİRKİN)
Malum hepimizi üzen İzmir depremi, yaşananlar...
Halil Köprücüoğlu
DEPREMLERE İNCE HİKMETLİ BİR BAKIŞ
Rabbim Manisa’mızı ve İzmir’imizi &cce...
Yılmaz Hüsrev
Barış isterim ben!
Barış isterim ben! Kardeşlik isterim. Ülkem...
Nesibe TÜKEL
KÖTÜLÜKLERİ UNUT, İYİLİKLERİ HEP HATIRLA.
Bir yanda kötü ve kötülük...
Halil YOLDAŞ
MERCEK
Her taraf toz duman, kimin eli kimin cebinde, kimi...
Erol Aydın
SAÇLARINIZ ANILARDA KALMASIN!
İnsanoğlunun geçmişten günümü...
Resul Hamza Emin
Örnek Mahalle Ormanseven ( Seveho)
  Sürmene in en çalışkan k&oum...
Kenan DURALİOĞLU
Teşekkür Etmenin Bilinmeyen Faydaları
1- Teşekkür etmek yeni ilişkilere kapı aralar...
Mustafa SEYMEN
ÖLECEĞİN GÜN İÇİN TELAŞLANMA!
Onca değer verdiğin bedeninin başına neler gelecek...
Gülsen KILINÇER
Yeşilin ormanına, yatayına, dikeyine, her türlüsüne karşı bunlar
Hatay ya da İstanbul, farketmiyor. Bir kitle, yeşi...
İmren DERELİ
SULTAN OLUR
Hakk yoluna tâlib olan Sözü ö...
Gülsen KILINÇER
“Bir İstanbul Balonu” mu?
Ekrem İmamoğlu, başlıktaki hükme muhatap olma...
Ülkü Sürmen Saritaş
Bizim kumaşın kalitesi düşük
Kahrolsun Amerika derken kastettiğimiz bu muydu?.....
Kemal YÜCEL
KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAKLARI
KORONA VİRÜS SALGINI  DÖNEMİNDE&nbs...
Mehmet Emin KOÇ
MA’ŞERİ VİCDAN KÖRELMESİ…
İbn Haldun'un Mukaddime'sini ilk okuduğum yıllar, ...
Harun PUNAR
SÖZÜNÜZ YERE DÜŞMEDEN İYİ DÜŞÜNÜN
Evet SÖZ.... Ya Rahmetten bir damla,Ya da At...
Emine İPEK
HÜZÜN AYI, EYLÜL...
İşte geldik, sarı yapraklı Eylül ayına. Eyl&u...
Osman KÖSE
30 AĞUSTOS ZAFERİNİN HİKAYESİ
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönü...
Mahmu ERDEM
Bugün 26 Ağustos...
Gece sabaha kavuştuğunda, ayaza kesti Afyon ovası....
Mümin ÇÖPÜR
AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ
Dijital dünyada gözlerini hayata a&ccedi...
Bilal Dursun YILMAZ
Hasan Ağabeye mektup/1
Uzun zamandır bu köşede yazmadığımı takip ede...
Kahraman Sarı
İlçe Belediye Başkanlarına Çağrı
İşim gereği  çok gezmem. İşe gidip gel...
İsmail Dinçer
HUZUR
Huzur, nedir huzur? Nasıl hissedilir? Gel kardeş...
Prof Dr Şener DİLEK
AYASOFYA HAKKINDA....
1. Ayasofya’nın açılışı manevi bir Mi...
Fatma Bozkurt
BAĞIMLILIKTAN NASIL KURTULUNUR..?
Bir gün adamın biri zamanının Sufi üstad...
Mustafa ÇEBİ
Bir dolara Papazların Efsunlanmış Müritler
Bundan 4 Yıl Önce Kendilerini 1 Dolara Dü...
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Tarihte Bugün
1910 - Çırağan Sarayı yandı
1990 - SSCB askerlerinin Bakü'yü işgali
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(47 Online) 3,30ms