Bugün - 27 Eylül 2020 Pazar
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Muhammed Emin Tombak

Muhammed Emin Tombak - Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2

Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Yazı Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe


Önceki yazımda 1’den 10’a kadar olan sayıların analizini yapmıştım. Bu yazımda 11’den 19’a kadar olan sayılarla ilgili konuşacağız. Bu aralıktaki sayılar temyizleri ile daha karmaşık bir ilişki oluşturmaktadırlar. Artık kalabalık bir aileden söz edeceğiz. Aileye yeni bireyler dahil olunca yaşananları ele alacağız. Bunları ele aldıkça daha çok hayret edeceğiz.

Temyiz kavramını bir önceki çalışmada işlemiştik. Tekrar bu çalışmada temyiz kavramını ele almayacağım ama hatırlatma olarak bazı kelimelerin kullanılmasıyla cümlede eksik kalan anlam örgüsünü tamamlayıp ilgili kelimelerle ile ilişki kuran kelimelere temyiz denildiğini söylemek istiyorum. Sayı temyizi de haliyle cümlede sayının eksik bıraktığı anlam örgüsünü tamamlayıp sayı ile ilişki kuran kelimelere denmektedir.

1 ve 2 sayıları temyizleri ile tek yumurta ikizi olurlar demiştim. 11 ve 12 sayılarında durum biraz farklıdır. 11 ve 12 temyizleri ile siyam ikizi olmazlar ama yine de cinsiyet bakımından temyizleri ile aynı olurlar. 11 ve 12 sayıları aslında iki bileşenlidir. Artık 11’den itibaren sayılar iki öğeye sahiptir. Sayı artık tek basamaklı değildir yani aileye yeni bir birey katılmıştır. Hâl böyle olunca artık siyam ikizliğinden söz edilemez. 11 ve 12 sayılarının temyizleri ile olan ilişkileri 3 adet aynı cinsiyetli kardeşin durumu gibidir. Bu 3 kardeşten ikisi kendi aralarında çete haline gelir ve bu iki kardeş diğer kardeşi ezer. Yani 11 ve 12 sayılarının birler ve onlar basamağı kendi aralarında tamlama gibi bir yapı oluşturur. Hatta bu sebeple 2 sayısı 12 sayısına dönüştüğünde son harfini yani nun (ن) harfini kaybeder. 1 sayısı da 11 sayısına dönüşünce yazılış olarak değişime uğrar. Bu değişimlerle birlikte sayılar temyizlerine eziyet etmeye başlar. Haliyle temyizler yaşadıkları baskı ve zulümlerden dolayı güçlerini kaybettikleri için tekil halde gelirler ama yine de yaşadıklarına ve başlarına gelen duruma karşı isyan ederler. Tekil hâlde olmak acizliğin, güçsüzlüğün ve çaresizliğin bir göstergesidir. Temyizlerin yaşadıklarına karşı yaptıkları isyan fetha yani üstün ile harekelenmeleri ve sonlarına bu harekeyi uzatan elif harfi almalarıdır. Ancak müennes yani dişil formda bulunan kelimeler bu uzatma elifini bile alamazlar yani bu isyanlarını bile sürekli uzatarak yapamazlar. Fetha yani üstün kelimenin son harfinin üzerine gelerek o harfi e ya da a sesiyle okutur ayrıca sona gelen harekesiz elif harfi de bu sesleri uzatarak isyanın sürekliliğini sağlar. Sürekli el kol hareketleri yaparak ve e ya da a sesleriyle isyan ederek tepkilerini koymaya çalışan veya protestolar yapan insanları unutmayalım. Zulme uğrayan kişiler güçlü görünemeyecek duruma geldiklerinde zayıf ve aciz duruma gelirler. Bu kimseler sadece protesto ve isyan edebilirler. 11 ve 12 sayılarının temyizleri ile olan ilişkilerine örnekler: أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا (11 erkek öğrenci), إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً (11 kız öğrenci), اِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا (12 erkek öğrenci), اِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً (12 kız öğrenci). Görüldüğü üzere sayının birler basamağı ve onlar basamağı cinsiyet olarak temyizi ile uyumludur yani 3 adet aynı cinsiyete sahip kardeşleri görmekteyiz. Sayının birler ve onlar basamağı bir araya gelerek çeteleşmiş ve temyizi baskılamışlardır. Zavallı temyiz görüldüğü üzere tekil haldedir ve yaptığı şey sadece protesto ve isyandan ibarettir.

13 ile 19 aralığına bakacak olursak bu aralıktaki sayılarda da anaerkil veya ataerkil aile sistemine göre bir yaşantı söz konusudur. 3 ile 10 aralığındaki sayıları ele alırken anaerkil ve ataerkil sistemi incelemiştik. Anaerkil sistemde kadın evin reisi iken ataerkil sistemde de evin reisi erkektir. Elbette evde reis kim ise onun sözü geçecektir. 13 ile 19 aralığındaki sayılarda aileye yeni bir birey katılacaktır yani artık 2 basamaklı bir sayı temyizini sayacaktır. Başka bir deyişle artık temyizi sayan sayı iki basamaklı bir sayıdır. Bu durumda birler basamağının yanına bir de onlar basamağı eklenmiştir. Bu da aileye yeni bir bireyin katılmasıdır. Aileye katılacak yeni bireyi veya bireyleri evin reisi belirler çünkü evde söz sahibi olan taraf genellikle evin reisidir. Evin reisi olan taraf konumunu kaybetmek istemez. Doğada da konumunu kaybetmek istemeyen canlılar diğerleri ile sürekli mücadele hâlindedirler.

Üstünlük mücadelesinde çok farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de aileye bir kontrol mekanizması görevi görecek, diğer tarafı baskılayacak ve diğer tarafın üstünlük ve güç mücadelesine son verecek bir bireyi ilgili aileye dahil etmektir. İlgili aileye bir bireyin dahil edilip edilmeyeceği ve dahil edilecek bireyin kim veya kimler olacağı da yine evin reisi tarafından belirlenir. Aile reisi konumunu korumak ve karşı tarafı baskılamak için kendi yakınlarından birilerini ailesine katmak isteyecektir çünkü aile reisinin kendi yakını ona destek olma noktasında en yatkın bireydir. Aileye dahil edilecek bireyin cinsiyeti de önemlidir. Diğer tarafı baskılamak için aileye dahil edilecek olan birey baskılayacağı ve üstünlük mücadelesine son vereceği taraf ile aynı cinsiyete sahip olmalıdır ki baskılama ve üstünlük mücadelesine son verme görevini daha etkin bir şekilde yapabilsin. Baskılayacağı bireylerden farklı cinsiyete sahip olan bireyler ilgili bireyleri baskılamak için yetersiz kalmaktadırlar. Aileye dahil edilecek bireylerin yaşları veya konumları da tecrübe açısından önem arz eder. 13 ile 19 aralığındaki sayılarda onlar basamağı 1 rakamıdır. 1 rakamı 1. dereceden yakınları simgeler yani anne, baba ve kardeşler 1. dereceden yakınlardır. Bir aileye annenin veya babanın dahil edilmesi kardeşlerin dahil edilmesine göre daha kolaydır çünkü kardeşler kendileri ayrı ve bağımsız bir hayat kurmak isterlerken anne ve babalar evlatları ile aynı evde yaşamaya ve o evi sahiplenmeye daha heveslidirler. Anne babalar evlatlarının yanında kalarak evlatlarına her konuda destek olmak konusunda çok daha isteklidirler. Hâliyle aile reisinin diğer tarafı baskılamak ve diğer tarafın mücadelesine son vermek maksadı ile aileye dahil etmek için öncelikli olarak tercih edebileceği birey doğal olarak ya aile reisinin annesi ya da babası olacaktır. Hâliyle onlar basamağındaki 1 rakamı ilgili aileye aile reisinin annesinin veya babasının dahil olacağı anlamına gelmektedir. Hâliyle 13 ile 19 aralığında sayının birler basamağı yani 13 sayısı için 3 rakamı evin reisidir. Bu aralıktaki sayılarda da 1 rakamı yani onlar basamağı da temyizi baskılamak için aileye katılan yeni bir bireydir.

Anaerkil sistemde 13 ile 19 aralığını inceleyecek olursak eve yeni bir bireyin yerleştiğini göreceğiz. Bu birey evin reisi kadın olacağından kadının yakınlarından birisi olacaktır. Tamamlayıcı unsur olan erkeği daha iyi kontrol edip baskılamak ve erkeğin evdeki üstünlük ve güç mücadelesine son vermek için hâliyle erkek ile aynı cinsiyete sahip olan birisi aileye dahil olmalıdır ki bu birey de genellikle kadının babasıdır. Kadının babası damadının evdeki üstünlük ve güç mücadelesine son vererek damadını baskılar. Haliyle artık o ailede erkek üstünlük ve güç mücadelesine giremeyecektir. Erkeğin o ailede yapabileceği tek şey yaşadığı durumu protesto etmek ve isyan etmektir. Kollarını kaldırarak "e" veya "a" sesleri ile protestolar yapan insanları haber bültenlerinden hatırlarsınız. Bu ailede erkeğin yapabileceği tek şey sadece protesto ve isyan olmaktadır. Bu sebeptendir ki temyiz olan kelime kendini güçlü ve etkili olarak gösteremeyeceği için tekil hâlde gelir ve fetha (üstün) ile harekelendirilir. Tekil hâlde olmak acizliğin, güçsüzlüğün ve çaresizliğin bir göstergesidir. Fetha yani üstün ile harekelenmek isyan ve protestonun göstergesidir çünkü fetha ilgili harfin üzerine gelerek ilgili harfi “e” veya “a” sesi ile okutur ki bu durum çevremizde gördüğümüz kadarıyla bir isyanın ve protestonun yansımasıdır. Hatta genellikle fetha ile birlikte ilgili kelimenin sonuna harekesi olmayan bir elif de yazılır. Bu harekesiz elif harfi fetha’nın verdiği “e” veya “a” sesini bir derece uzatarak protestonun ve isyanın devamını sağlar. Yani kolarını kaldırarak sürekli "e" veya "a" sesleri ile isyan ve protestolar yapanları gözümüzde canlandıralım. Anaerkil sistemde bu duruma örnek kelimeler: أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا (14 erkek öğrenci). Görüldüğü üzere sayının birler basamağı yani (أَرْبَعَةَ) evin reisidir. Evin reisi babasını yani (عَشَرَ) rakamını eve dahil etmiştir. (عَشَرَ) rakamı temyizin kayın babasıdır. Bu evde damat ile kayın baba çekişmesini hgörmekteyiz. Yine de damadın mücadelesi uzun sürmemiş ve zavallı damat tekil halde gelmiştir. Damadın yaptığı tek şey isyan ve protestodur. Burada damat (طَالِبًا) kelimesidir. Görüldüğü üzere damat isyanın ve protestonun devamı için protesto ve isyanı uzatan elif harfini almakla yetinebilmiştir.

Ataerkil sisteme bakacak olursak anaerkil sistemde bahsettiğim durumlar bu sistemde de geçerlidir. Yalnız bu sistemde evin reisi erkek olduğu için eve dahil olacak olan bireyi de erkek belirler. Erkek karısını baskılamak ve karısının evdeki güç ve üstünlük mücadelesine son verebilmek için 1. dereceden yakınları arasından en tecrübeli ve karısı ile aynı cinsiyete sahip olan annesini eve dahil edecektir. Bir başka deyişle bu evde toplumumuzda çok sık görülen gelin-kaynana mücadeleleri ve atışmaları görülecektir. Yine de kaynana gelinini mağlup etmeyi başarır ve gelin üstünlük ve güç mücadelesi yapamaz duruma gelir. Hâliyle gelin artık gücünü kaybettiği ve aciz duruma düştüğü için tekil hâlde gelir. Gelinin bu evde yapabileceği tek şey protesto ve isyandır ki protesto ve isyan durumunda kelimenin alacağı formu anaerkil sistemi ele aldığım paragrafta işlediğim için tekrar burada zikretme gereği duymuyorum. Ancak müennes yani dişil formda bulunan kelimeler müzekker yani eril formdaki kelimelerin aldığı uzatma elifini bile alamazlar yani bu isyanlarını bile sürekli uzatarak yapamazlar. Ataerkil sistemde bu duruma örnek kelimeler: أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً (14 kız öğrenci). Görüldüğü üzere bu ailede reis olan taraf yine birler basamağıdır yani (أَرْبَعَ) rakamıdır. Bu ailede eve dahil olan birey erkeğin annesidir yani (عَشْرَةَ) rakamıdır. Bu ailede ülkemizde çok sık görülen gelin-kaynana çekişmesi vardır ama zavallı gelin gücünü kaybetmiş ve tekil halde gelmiştir. Gelinin yaptığı sadece kısa kısa yapabildiği isyan ve protestolardır. Gelin bu protesto ve isyanları uzatan elif harfini bile alamamıştır

11 ile 19 aralığında sayılar mebnidir yani cümle içinde nerede olurlarsa olsunlar aynı şekilde harekelendirilirler yani bu aralıktaki sayılar eve yeni bireyler dahil olduğundan ve bu bireylerden güç aldıklarından kaya gibi sağlam bir yapı hâline gelerek oldukça güçlenirler. Hâliyle temyizlerini bu şekilde ezmektedirler.

Görüldüğü üzere 11 ile 19 aralığındaki sayılarda durum bu şekildedir. Arapçaya ilgi duyan herkese faydalı olmasını rabbimden niyaz ederim.

Muhammed Emin Tombak

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 406


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 1
Şirinleri Bir de Böyle Tefekkür Edelim
Seferilik Sadece Meşakkat midir?
Sevgini Kurban Et Ömrün Bayram Olsun
TEVHİD VE ŞİRK ÜZERİNE
Bizim bir derdimiz var!
Diğer Yazarlar

KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAKLARI
KOMŞU KOMŞUYA SESLENİRKEN DAHİ ZİKİR EDERDİK BİZ...
Mesele İmam Hatip değil, sen hâlâ anlamadın mı?
SÖZÜNÜZ YERE DÜŞMEDEN İYİ DÜŞÜNÜN
Beni her ölüm etkiler. 
Bugün 26 Ağustos...
''ÜŞÜMEK''
HUZUR
AYASOFYA HAKKINDA....
Bizim kumaşın kalitesi düşük
Yazarlar
Rukiye Aydın
SİZ, AKINTIDAMISINIZ YOKSA AKIŞTAMISINIZ?
Dünya... İki nehir...Birinin adı AKINTI...Di...
Aydın BENLİ
''ÜŞÜMEK''
Soğuk kış günleri, yavaş, yavaş kapımızı &cce...
Bülent Ertekin
RABBİM CAN-I GÖNÜLDEN VERENLERDEN EYLESİN.
Bir sağdan... Bir soldan...Fırsat vermeyin...Veri...
Ülkü Sürmen Saritaş
Bizim kumaşın kalitesi düşük
Kahrolsun Amerika derken kastettiğimiz bu muydu?.....
Nejla YAPICI
ZEYNEP KAMİL 'İN ÖYKÜSÜ
●Genelde masallarda olur böyle aşk &oum...
Hasan TÜRKYILMAZ
MÜSLÜMANLIK BİR ETİKET DEĞİL ŞAHSİYET MESELESİDİR
Müslümanlığın namaz kılmak,  Oru&c...
Mücahit Güler
Eleştirel Düşünme Ahlakı 2
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…...
Mahir Adıbeş
ZAMANIN ÜZERİNDEN GEÇİŞ
“Zamanın üzerinden geçerek &cced...
Dr. Vehbi KARA
Darbeci Generaller Keyif Sürerken Mağdur Ettikleri Askerlerin Durumu
Değerli Yazar Abdurrahman Dilipak ile bir panel ar...
Ravza ZEYBEK
ANADOLU’NUN ÖZÜ TASAVVUFTUR
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&helli...
Engin AKYOL
SAĞLIĞI ÖNEMSE, SAĞLIKLI ORTAM YARAT
Tüm dünyayı ele alan ve günden g&uu...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ VERİLEN CİHAZLARI HEDER ETMİYELİM
O zaman Allah’ın bize vermiş olduğu duygular...
Mehmet Nuri BİNGÖL
Maydanoz ve Limon “İfrat tefriti netice verdiğinden daha mûzırdır.”
Hikmetli ifadeyi her okuduğumda , dinlediğimde, &l...
Abdulkadir Menek
BEYİTLER (32)
AKİBET Cehennem günahkârı, inkâr...
Kemal YÜCEL
KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAKLARI
KORONA VİRÜS SALGINI  DÖNEMİNDE&nbs...
Kenan DURALİOĞLU
KOMŞU KOMŞUYA SESLENİRKEN DAHİ ZİKİR EDERDİK BİZ...
“Hu Hu” diye seslenirdik komşumuza...&...
Gülsen KILINÇER
Mesele İmam Hatip değil, sen hâlâ anlamadın mı?
Bir asker eskisinin İmam Hatipliler yönelik t...
Mehmet Emin KOÇ
MA’ŞERİ VİCDAN KÖRELMESİ…
İbn Haldun'un Mukaddime'sini ilk okuduğum yıllar, ...
Dr. Levent Bilgi
DENMEZ
Adam vatansever, vatan, millet, bayrak için...
Resul Hamza Emin
Türkiyede ve Trabzonda Otobüsçülük TRABZON'DA OTOBÜS YAPIMI.
Trabzon’da otobüs yapım merkezi S&uum...
Harun PUNAR
SÖZÜNÜZ YERE DÜŞMEDEN İYİ DÜŞÜNÜN
Evet SÖZ.... Ya Rahmetten bir damla,Ya da At...
Halil YOLDAŞ
HACI BEKTAŞ’I VELİ’ Yİ TANIMAK
Halil YOLDAŞ Eğitimci Yazar Onüçü...
Nesibe TÜKEL
GÖLGE OYUNUNDAN DA OYUNCULARINDAN DA ARTIK BIKTIK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de d&u...
Emine İPEK
HÜZÜN AYI, EYLÜL...
İşte geldik, sarı yapraklı Eylül ayına. Eyl&u...
Mustafa SEYMEN
☝️MÜSLÜMAN BROKRAT,
☝️MÜSLÜMAN BROKRAT, makamı ...
Hasan Basri Çabukol
Beni her ölüm etkiler. 
Tanımasam bile üzülürüm yitiri...
Handan YILDIRIM
Çekin elinizi kadınların üstünden. ..
Allah (c.c) buyurdu  Cennet Anaların ayağı al...
Osman KÖSE
30 AĞUSTOS ZAFERİNİN HİKAYESİ
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönü...
MİSAFİR KALEM
KİMSE KİMSENİN YERİNİ DOLDURAMIYOR...
Göğüs kafesimizin içinde kü&...
Mahmu ERDEM
Bugün 26 Ağustos...
Gece sabaha kavuştuğunda, ayaza kesti Afyon ovası....
Halil Köprücüoğlu
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (2)
GÜNEŞTE saniyede yaklaşık 564-600 milyon ton ...
Erol Aydın
YAŞANABİLİR BİR GELECEK İÇİN DOĞAYA SAYGI DUYALIM VE KORUYALIM
Doğa canlı yaşamı için vazgeçilmez v...
EYÜPHAN KAYA
JEO BİDNE’NIN HADDİNE Mİ DÜŞMÜŞ, ERDOĞANI DEVİRMEK!
Cumhuriyet döneminde siyaset alanında etkin b...
Mümin ÇÖPÜR
AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ
Dijital dünyada gözlerini hayata a&ccedi...
Bilal Dursun YILMAZ
Hasan Ağabeye mektup/1
Uzun zamandır bu köşede yazmadığımı takip ede...
Salih Arıkan,
ÇEKMEYECEĞİM.
Değerli arkadaşlar bu dönemde erişilebilirlik...
Şener Mengene
TÜRKİYE’DE DEPREM GERÇEĞİ
Türkiye Deprem Haritası'na göre, ül...
Murat FİDAN
BEŞERİN TELAHUK-U EFKÂR İLE BİNLERCE YILDA GELEBİLDİĞİ TEKNOLOJİK NOKTA, BİR TEK ELEKTRON İLE KARŞILAŞTIRILSA, ÇOK İLKEL BİR SEVİYEDE KALIR...
Aziz dostlar! Şu alttaki resimde aynı hizada ay v...
Murat Gülşan
MURAD-I HAYAL
Öğlen namazı çıkışı Devati hazretlerin...
Zehra Kınalı
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINI YAŞATIRMIŞ (!)
İstanbul sözleşmesi kadını yaşatırmış(!) Oys...
Kahraman Sarı
İlçe Belediye Başkanlarına Çağrı
İşim gereği  çok gezmem. İşe gidip gel...
Ahmet BEREKET
“AKSAÇLILAR”DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yüce milletimizin, İslamiyet’le şerefle...
Ergun DUR
YÜREK BURKAN BİR BAYRAM HİKAYESİ
Hikayede kurban kesemeyen bir çocuğun duygu...
Salim Zorba
En aptal çocuk nasıl yetiştirilir? İstediği her şeyi karşılıksız, sorumluluk vermeden elde ederek...
“Eczacılığı kazandım, heyecanla memlekete gi...
İsmail Dinçer
HUZUR
Huzur, nedir huzur? Nasıl hissedilir? Gel kardeş...
İmren DERELİ
AÇAR SANA
Öfke kinden geçer isen Derin aşka d&u...
Prof Dr Şener DİLEK
AYASOFYA HAKKINDA....
1. Ayasofya’nın açılışı manevi bir Mi...
Fatma Bozkurt
BAĞIMLILIKTAN NASIL KURTULUNUR..?
Bir gün adamın biri zamanının Sufi üstad...
Mustafa ÇEBİ
Bir dolara Papazların Efsunlanmış Müritler
Bundan 4 Yıl Önce Kendilerini 1 Dolara Dü...
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Bir aşkın, bir tutkunun ardından giden bir ömür/ 5
Telifleriniz ilgili sahada yapılan ilmi çalışmalara kaynaklık teşkil ediyor mu? Sizin çalışmalarınız ilmi bir metodolojiyi takip ediyor mu? KAYNA...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(300 Online) 0,95ms