Bugün - 28 Ocak 2020 Salı
İstanbul 7°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Halil Köprücüoğlu

Halil Köprücüoğlu - TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)

TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
Yazı Tarihi: 03 Aralık 2019 Salı


(Ben, Ertuğrul Özkök’ün, Dan Brown’la, Ekim 2017’lerde Frankfurt’ta yaptığını söylediği “Başlangıç”, diğer ifadesiyle “Tanrı var mı yok mu” röportajındaki bizce safsata olan yazdıklarını değerlendirmeye devam ediyorum, edeceğim inşallah!)
“…Sonra bilim açıkladıkça, boşluklar doldu ve tanrılar da tek tek yok oldu. Çünkü artık güneş tanrısına, deniz tanrısına ihtiyaç kalmadı. İnsan Ay’a bile gittiğine göre, bir Ay tanrısına ihtiyacımız var mı?...” diyorlar…
Bilim sadece maluma, realiteye ait tespitler yapıyor. Buna biz de bilim diyoruz. Ama bu, malum olanı tespit ettikten sonra, gerçeği ortaya koyan, gerçeğin ifadesi olan İLMİ, yani “öğrenilen, bilinen bilginin ifadesini”, Kilisenin yanlış, baskıcı tutumuna, akıl dışı iddialarına karşı geleyim derken, zahiri realitenin ifadesini, materyalist yorumlarla saptırdılar, kendi gerçeğinden uzaklaştırdılar. O kadar ileri gittiler ki bütün semavi dinlerdeki tek Yaratıcı, tek İLAH inancına tamamen zıt ve akıl dışı, bozuk, sapkın; insanın dünya saadetini de alt üst eden garip iddialar ortaya attılar. Şu sıra tamamen çöküşünü müşahede ettiğimiz o mimsiz m-deniyyette, çoğu zaman sebeplere ilahlığı yakıştırırken, bazen tesadüflere, bazen kendisi de yaratılmış olan tabiata ilahlık atfettiler.
Bu satırlar o zavallı fikirlerin bir cihetten özeti sayılır… Fakat gerçeği böyle saptırıp, akıl ve kalpleri ikna edemeyen bu safsatalarla bilhassa bizim insanımıza çok şey anlatamazlarsa da tesirleri Batıyı dünyada dahi cehenneme soktu. Müslümanlara da azımsanmayacak zararlar verdi. Hâlbuki Sebeplerle, onlara mal edilen neticeler arasında uçurumlar var! Tesadüflere de matematik ilminin olasılık (ihtimal) hesapları müsaade etmez. Biz, tabiatı da meydana getiren bütün varlıkların, sonradan yaratılanların, yıldızların, atomların, dağların, denizlerin, milyonlarca nevileri olan hayvan ve bitkilerin, atmosferin belli yüksekliğinde ozon gazının zararlı ışınları durdurmasına, magmadaki malzemenin nasıl güneşten gelen radyasyona kalkan oluşuna kadar vb her şeyin FAİLİNİ, ÖZNESİNİ arıyoruz. Bunlara cevabınız varsa söyleyin. Yoksa ebediyen susun!
Sizin iddianız gibi “Boşluklar dolmadı ve tanrılar (!) da tek tek yok olmadı!” Big Bank’ı buldunuz da bir anda on üzeri yetmiş küsur atom nasıl var oldu. Cevabınız nedir? Kıvirmadan cevap verin! Hemen arkasından bütün envalarıyla, cansız ve canlılar tamamen, nasıl bu mucize halleri ve vasıflarıyla vücut buluverdi. Bunlara doğru cevap söyleyemeden nasıl tanrıları(!) kovalamaya cüret ediyorsunuz? Neden bizim Samanyolu galaksimizdeki 250–300 milyar yıldız sisteminden sadece dünyamız hayata uygun. Neden dünyamızdaki bitkiler ile hayvan ve insanlar Oksijen ve Karbondioksit değişimiyle yardımlaşıyor. Dünya saatte 108 bin km hızla dönerken, oksijen ve karbondioksit oranlarımız hiç bozulmazken; diğer gezegenlerde zehirleyecek miktarlarda gazlar hâkim. Neden Dünya belli bir ölçüde hikmetli bir eğiklikle mevsimlerin oluşmasına neden yardım ediyor.
Hücre zarının bütün gümrüklere meydan okuyan harika haline “Seçici geçirgenlik” diye bir isim uydurunca faili buldunuz mu? Mitoz bölünme deyince kalıpsız, ustasız rahimlerde bir damla sudan yaratılışa; yumurta ve tohumlardaki görünmeyen kaderi kalıplara ustasız atom, atom tuğla gibi dizilişleri, harika mucize var edilişleri hallettiğinizi mi sandınız bire cahil adamlar! Mitoz bölünme arkasından şekillenen vücut için endoderm, ektoderm, mezoderm diye bir iki uyduruk isim vererek ilim yaptığınızı, tanrıyı(!) kâinatın dışına mı attığınızı sanıyorsunuz. Allah akıl fikir versin sizlere…Siz elementlerin, hücrelerin, dokuların, enzimlerin oluşumuna bile izah getiremediniz. Şu kadar amino asitten şu protein olmasını görmek tamam, bir ilimdir. Ama o kısır ilminiz olasılık hesaplarına göre pek çok proteinin oluşmasına dünyanın ömrü yetmez diyor! Halbuki proteinler olasılık ilminize meyden okuyup devamlı ve çabucacık oluşturuluyor! Hadi bunun da cevabını verin veya bir yalan, bir kaç karmaşık isim bularak bunları da ortadan kaldırın da görelim. Siz en iyisi susun, hem de kıyamete kadar susun. Çünkü vebaliniz çok büyük. Böyle safsatalarla insanlığı çıkmaza sürükleyenlerin cezasını ancak ahirette Rabbim verebilir.
(Öfkemin nedenini soruyorsanız söyleyeyim. Bosna da Avrupa’nın gözü önünde ırz ve namusların payümal edilmesinin arkasında; 30 bin tırla PKK’nın desteklenmesinin, orta doğudaki katliamın, bütün dünyadaki katliamların, açlığın, temiz suya ulaşamamanın ve dahi yüzlerce masum kadının öldürülmesinin arkasında, ahlakın temellerini dinamitlemek olan insanların inançlarını yok etmek var da ondan. Bu zulümler karşısında bir şey yapamamaktan, ağlamaktan perişan olduğumdan, bütün masumların tükürükleri bedduaları bana gelir mi diye korkudan titremekten geliyor bu öfkem. Beddua da edemez, küfürde savuramayız biz. Ancak biraz öfkeli yazmamıza müsamaha ile bakmanızı rica ediyorum.)
Filan meşhur âlim, hamamda tasın yüzmesinden suyun kaldırmasıyla ilgili kanunların varlığını idrak edince ‘Evraka’ diye heyecanından peştamalsız, çıplak dışarı fırlaması tamam ama suyun kaldırmasını o gerçekleştirmedi, sadece zahiri sebebini BULDU. Kanunun varlığını buldu. Ama kanunu koyanı bulamadı! Binlerce ton demir yığını ve eşyayı suya kaldırtan İlim ve Kudrete, Failine maalesef ulaşamadı. Ama Kur’an onun Allah olduğunu, onun çıplak dışarı fırlamasından çok önce, 1400 sene önce bize anlatıyordu...
Uçağın kanatlarından, eğimli üst yüzey ile düz alt yüzeyden hava geçerken garip, basit; ama sonucu müthiş bir şey oluyor. Eğik yüzeyden geçen hava tonlarca ağırlığı uçakla birlikte kaldırıveriyor! Asırlarca bu kanunu öğrenirken çok hayatlar yok oldu! Evet, eğiklik meselesi de Peygamberimizi mağarada korumak için örümcek ağıyla kaplanması gibi çok basit gibi görünüyor. Bunu bulup bizi havaya bindirenlere binler teşekkür ederiz. Ve inşallah Rabb-i Rahimimiz insanlığa bu hizmetlerinden dolayı, onları da ahirette saadetle mükâfatlandırsın. En azından eğer imansız iseler ızdıraplarını azaltıp hususi haller nasip etsin. Fakat onlar hava ile ilgili bu kanunu buldular ve istifademize sundular ama, o kanunun sahibini, malikini, suyla ilgili kanunun failini bulamayanlar gibi bulamadılar.
Siz Tanrıları(!) bu mucizelerle dolu dünya ve hatta kâinat sergisindeki her şey var oldukça, her an yeniden mucizeli şekilde yeniden yaratıldıkça, akıllardan, kalplerden asla yok edemez, kovamazsınız. Nasıl bir mantık ve ilminiz varsa bilemem amma bu manalar dışında nasıl düşündüğünüzü(!) sanıyor, utanmadan büyük bir cüretle tanrıyı yok eden ilimden(!) bahsediyorsunuz, hayretteyim!
Cesaretinize de diyecek yok hani! Osmanlı döneminde bir şair zalim olarak düşündüğü paşaya kinayeli olarak: “Siz çok cesursunuz. Çok ama çok cesur! Hatta siz Hz. Ali’den bile cesursunuz! Çünkü o, Allah’tan korkardı. Siz Allah’tan da korkmazsınız!” Gerçekten böyle adamlar çok cesur(!) oluyor.
Bakın Kur’an onlar gibilere nasıl hitap ediyor: "Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za'f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir Sultan-ı Zîşan'ın evamirine karşı geliyorsunuz ki; yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir Hâkim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti' askerleri var; faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cünudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük âciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şüvazlı nühasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa, arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler.”
(Evet, Kur'anda bazı mühim tahşidat vardır ki, düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeblerden ileri geliyor.)
Sizin “Deniz Tanrınız kim?” Yunanlıların tangırtı tungurtularından biri ise onların ve pek çok insanın o tanrıları(!) hayatına devam ediyor(!) O pespaye ilim adamları(!)anlattıkları pespaye şeylerle onları bile yok edemediler. Hemen vehmettiğiniz Yaratıcısız(!) bir dünyada her şeyi yapmaya kalkmayın, çok heyecanlanmayın sakın! Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman pek çok mümin Tek Yaratıcıya inanıyor. Ve o dinlerin doğru esaslarına bağlı, doğru müntesipleri, iyi insanlar, dünya sulhunu beraber sağlayacak, Hz İsa AS’ın velayetiyle tekrar gönderilişiyle, doğru ve tek Allah’larını hem de ilmen, kalben bütün insanlığa ondan aldıkları ahlakla gösterecekler inşallah.
Hem denizin, hem Güneşin, Hem Ayın hem her şeyin tanrısı, doğru ifadesiyle Allah bütün icraatı ve sonsuz ilim, Kudret, İradesi ve sonsuz isim ve sıfatlarıyla yerinde duruyor. Mekân ve zaman ile maddenin de dışında, onların kayıtlarından uzak, kâinatın sayısız varlıklarıyla kendini ispat etmeye devam ediyor. Fakat akıl, idrak ve kalben talep etmek şartıyla herkes görebiliyor!
Bakınız 1970’lerde gidilen ay ile ilgili, o gidişten 40-45 yıl önce, o her şeyi yaratan Allah’ımızın bize lütfettiği son Semavi kitap olan Kur’andan ilham alarak,1930’larda nasıl bir haber veriliyor:
” Şimdi sen dahi ey Katre içine giren hakîm feylesof! Senin katre-i fikrin dûrbîniyle, felsefenin merdiveniyle tâ Kamer'e kadar terakki ettin, Kamer'e girdin. Bak, Kamer kendi zâtında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı. Senin sa'yin beyhude, ilmin faidesiz gitti. Sen ye'sin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervah-ı habisenin iz'acatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki, tabiat gecesini terkedip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakînen inansan ki, şu gece nurları, gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir…” ( R.Nur Külliyatı, Sözler,454)
* Bizim röportajcılar bütün güçleriyle adeta bütün inkarcıların sermayesinden inançsızlıkla ilgili çok çeşitli zehirlerini bir kitap anlatımı adı altında şırınga etmeye devam ettiklerinden; biz de Kur’an ve Sünnetten lemaan eden R.Nurlarla bu zehirlere karşı şifalar ortaya koymaya devam edeceğiz efendim

Halil KÖPRÜCÜOĞLU

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 42


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

DİNLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ, DİNLER BİRLEŞEBİLİR Mİ?
“SON ANIMDA YANIMA GELECEK BİR RAHİBİN OLACAĞINI SANMIYORUM!”
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (6)
TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
TANRI (!) VAR MI; YOK MU? (3)
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (2)
TANRI (!) VAR MI, YOK MU ?
SEN ÇOKTAN BÜYÜMÜŞSÜN
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (2)
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (1)
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (2)
BİZLER DE BÖYLE MİYİZ?
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (1)
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 2
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! (1)
İnsanca yaşamak - 2
İNSANCA YAŞAMAK - 1
ZAMANIMIZDAKİ ERGENLİK
BiZLER DE BÖYLE MiYiZ?
MÜTHİŞ DEFİLE ve HARİKA SEMPOZYUM
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-C-
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-2
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-1
HAKLI GURURUN ÖNEMİ VE SEVİYESİ!
RAMAZAN AYI: MUHTAÇLIĞIMIZIN FARKINA YOĞUN ŞEKİLDE VARMAMIZI SAĞLAMASIDIR.
KULLUĞUMUZU İDRAK ETTİREN ORUÇ (2)
NEDEN ORUÇ, NEDEN AÇLIK...(1)
ARKADAŞ ARIYORUM.
AH HİSLER, BİZİ YAKAN HİSLER, AH! AH!
Diğer Yazarlar

İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
Dini Kaç kuruşa satalım
Yolcu …
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIĞI: YALNIZLIK
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
TÜRKÇE’DE BULUŞUYORUZ
DUYARLI NESİL YARINLARIN AYDIN GELECEĞİDİR.
“ Yuh Artık”
HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇEN HASTALIKLAR
Yazarlar
Rukiye Aydın
ELAZIĞ HERHANGİ BİR ŞEHİR DEĞİLDİR...
  Nasıl ki Stalingrad, Rusya İçin her...
Nesibe TÜKEL
İŞTE TÜRKİYE BU
Aramızda kırgınlık küskünlüğüm...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
KESİN DAVET 20 HAYATIN SAHİBİNE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ
O hayat gemisi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne k...
Ergun DUR
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE’M
Geçmiş olsun ELAZIĞ’IM.. Geçm...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Bülent Ertekin
BEN AŞAĞILADIĞINIZ, LİNÇ ETTİĞİNİZ SURİYELİ'LERDENİM. BENİM ADIM; MAHMUT
  Adı...Ünvanı...Apoletleri...İsmi...Ci...
Hasan TÜRKYILMAZ
YÜCE RABBİMDEN NİYAZIMDIR;
  Allah'ım bizleri güce göre vaziy...
Dr. Vehbi KARA
Kadınların İş Hayatı İçin Zorlanmasına Gerek Yoktur
   Ev hanımları dünyanın en zor ve...
Ravza ZEYBEK
ÖZ BİLNMEZSE ÖZELLİKLER ÇIKMAZ MEYDANA
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&hell...
EYÜPHAN KAYA
Emeklileri Eve Hapsetmeyin!
12 Milyondan fazla emeklimiz var. Bu emeklilerimiz...
Erol Aydın
İRFAN OCAĞI GELENEĞİ OLARAK KÖY ODALARI
Kırsalda, sosyalleşmenin yolu köy odalarında...
Mehmet Nuri BİNGÖL
Doğubayezıd Hâni
“Doğu Anadolu” denince aklıma gelen ik...
Murat Gülşan
KÖTÜ BİR OTOBÜS YOLCULUĞU..
Geçtiğimiz hafta sonu bir yakınımın cenazes...
Mesut KÖSEOĞLU
Yolcu …
Biz hikayelerle büyüdük. Bugün...
Dr. Levent Bilgi
DİNÎ DEĞİL, DİN ALGIMIZI DEĞİŞTİRMEK.
Anadolu topraklarında din ve dindar dediğimiz zama...
Aydan KURT
VAR OL…
  Mutlu olmak istiyorsanız sizi mutlu edecek...
Zehra Kınalı
ÖNCE...
Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Erbaş, Allah'tan ...
Salih Arıkan,
YENİ HAYATIMA: ŞÜKÜRLER OLSUN.
Elhamdülillah. Çok şükür......
Mücahit Güler
Bismillahirrahmanirrahim
Biz bu yazımızda her hayrın başı ve her hayrın tam...
Halil Köprücüoğlu
DİNLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ, DİNLER BİRLEŞEBİLİR Mİ?
"Dan Brown’la Ertuğrul Özkök beyin...
Engin AKYOL
DUYARLI NESİL YARINLARIN AYDIN GELECEĞİDİR.
  Bismil Bahçeşehir Koleji eğitime he...
Mümin ÇÖPÜR
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIĞI: YALNIZLIK
Yalnızlık öylesine acı veren ve ürkü...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Abdulkadir Menek
‘’MAVİ KELEBEKLER’’ VE PETER HANDKE
Bosna’daki savaş Müslüman Boşnakla...
Mahir ADIBEŞ
HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇEN HASTALIKLAR
Bilindiği gibi 6 Temmuz 2019 günü Dü...
İbrahim Balcıoğlu
Değerli Konut Vergisi Neyimiz Olur
7194 sayılı yasa ile gündemimize bomba gibi d...
Halil YOLDAŞ
EYVAH ÇOCUĞUM BÜYÜYOR
Halil YOLDAŞ Değerli Anneler ve babalar;Hızla akı...
Şener Mengene
DOĞU TÜRKİSTANDA YAŞANAN ZÜLME VE İNSANLIK DIŞI İŞKENCELERE KARŞI
  BASIN AÇIKLAMASI Yıllardır devam e...
Mahir Adıbeş
TÜRKÇE’DE BULUŞUYORUZ
Yakın zamanlarda Türk Dili hakkında hoşa gide...
Bilal Dursun YILMAZ
Meşveret, Cemaat, İttihat, İslam
  Takriben 13 yaşımda gurbete çıktım....
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Handan YILDIRIM
Bana olağanüstü gelen şeyler ama Türkiye'de yaşayan insanımızın alışık olduğu ve gayet tabii gördüğü şeyler.
 Ben şunu bilir şunu söylerim:Bu memleke...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
GELECEK ENDİŞESİ VE BÜYÜK FİNAL SINAVI
Öğrenciler tarafından sınavlar, bir öl&u...
M.Akif YAŞAR
KIYIYA VURAN ÇOCUKLUKLAR
Geçtiğimiz günlerde,Birleşmiş Milletle...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Yusuf AKTAŞ
HAK ILE BATILIN, VATANSEVER İLE HAİNİN MÜCADELESİ...
Hak; kelime anlamı ile doğru, gerçek, adil,...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
ÖMER ÖZCAN
BEDİÜZZAMAN, HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİNİN YAZISINI RİSALE-İ NUR' A DAHİL ETTİ.
Ziya Nur Aksun’u 9. vefat yıl dönü...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Ahmet BEREKET
BU ZİHNİYETLE Mİ FETÖ İLE MÜCADELE EDECEKSİNİZ?
15 Temmuz hain darbe girişiminden önce, FET&O...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Ahmet Ramazanoğlu
Lâmı-cimi yok
Lâmı-cimi yok, biz makam-mevki, mal-para g&o...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Birsen Çetinkaya
SAĞA,SOL'ÇARPMADAN KADİM ,KADIN OLMAK
Kadının, kadın a yaptığıdır . Çoğunlukla Y&...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Salim Zorba
Biz mi Zenginiz İsveçliler mi Fakir ?
İbretle okuyacağız bu alıntı yazımda aslında &cced...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Ergün Karabıyık
#DEĞİŞTİR' emeyiz.
Yanlış safta yer aldığı için Saadet partisi...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Bolotbek Şamşiyev: Kumancan Datka Filminin Kalitesini Düşük Buluyorum
Bolotbek Şamşiyev ile 2009 yılında dönemin Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’in başdanışmanlığını yaptığı dönemde bir röportaj vesilesiyle K...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(81 Online) 0,47ms