Bugün - 27 Eylül 2020 Pazar
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Halil Köprücüoğlu

Halil Köprücüoğlu - TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)

TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
Yazı Tarihi: 03 Aralık 2019 Salı


(Ben, Ertuğrul Özkök’ün, Dan Brown’la, Ekim 2017’lerde Frankfurt’ta yaptığını söylediği “Başlangıç”, diğer ifadesiyle “Tanrı var mı yok mu” röportajındaki bizce safsata olan yazdıklarını değerlendirmeye devam ediyorum, edeceğim inşallah!)
“…Sonra bilim açıkladıkça, boşluklar doldu ve tanrılar da tek tek yok oldu. Çünkü artık güneş tanrısına, deniz tanrısına ihtiyaç kalmadı. İnsan Ay’a bile gittiğine göre, bir Ay tanrısına ihtiyacımız var mı?...” diyorlar…
Bilim sadece maluma, realiteye ait tespitler yapıyor. Buna biz de bilim diyoruz. Ama bu, malum olanı tespit ettikten sonra, gerçeği ortaya koyan, gerçeğin ifadesi olan İLMİ, yani “öğrenilen, bilinen bilginin ifadesini”, Kilisenin yanlış, baskıcı tutumuna, akıl dışı iddialarına karşı geleyim derken, zahiri realitenin ifadesini, materyalist yorumlarla saptırdılar, kendi gerçeğinden uzaklaştırdılar. O kadar ileri gittiler ki bütün semavi dinlerdeki tek Yaratıcı, tek İLAH inancına tamamen zıt ve akıl dışı, bozuk, sapkın; insanın dünya saadetini de alt üst eden garip iddialar ortaya attılar. Şu sıra tamamen çöküşünü müşahede ettiğimiz o mimsiz m-deniyyette, çoğu zaman sebeplere ilahlığı yakıştırırken, bazen tesadüflere, bazen kendisi de yaratılmış olan tabiata ilahlık atfettiler.
Bu satırlar o zavallı fikirlerin bir cihetten özeti sayılır… Fakat gerçeği böyle saptırıp, akıl ve kalpleri ikna edemeyen bu safsatalarla bilhassa bizim insanımıza çok şey anlatamazlarsa da tesirleri Batıyı dünyada dahi cehenneme soktu. Müslümanlara da azımsanmayacak zararlar verdi. Hâlbuki Sebeplerle, onlara mal edilen neticeler arasında uçurumlar var! Tesadüflere de matematik ilminin olasılık (ihtimal) hesapları müsaade etmez. Biz, tabiatı da meydana getiren bütün varlıkların, sonradan yaratılanların, yıldızların, atomların, dağların, denizlerin, milyonlarca nevileri olan hayvan ve bitkilerin, atmosferin belli yüksekliğinde ozon gazının zararlı ışınları durdurmasına, magmadaki malzemenin nasıl güneşten gelen radyasyona kalkan oluşuna kadar vb her şeyin FAİLİNİ, ÖZNESİNİ arıyoruz. Bunlara cevabınız varsa söyleyin. Yoksa ebediyen susun!
Sizin iddianız gibi “Boşluklar dolmadı ve tanrılar (!) da tek tek yok olmadı!” Big Bank’ı buldunuz da bir anda on üzeri yetmiş küsur atom nasıl var oldu. Cevabınız nedir? Kıvirmadan cevap verin! Hemen arkasından bütün envalarıyla, cansız ve canlılar tamamen, nasıl bu mucize halleri ve vasıflarıyla vücut buluverdi. Bunlara doğru cevap söyleyemeden nasıl tanrıları(!) kovalamaya cüret ediyorsunuz? Neden bizim Samanyolu galaksimizdeki 250–300 milyar yıldız sisteminden sadece dünyamız hayata uygun. Neden dünyamızdaki bitkiler ile hayvan ve insanlar Oksijen ve Karbondioksit değişimiyle yardımlaşıyor. Dünya saatte 108 bin km hızla dönerken, oksijen ve karbondioksit oranlarımız hiç bozulmazken; diğer gezegenlerde zehirleyecek miktarlarda gazlar hâkim. Neden Dünya belli bir ölçüde hikmetli bir eğiklikle mevsimlerin oluşmasına neden yardım ediyor.
Hücre zarının bütün gümrüklere meydan okuyan harika haline “Seçici geçirgenlik” diye bir isim uydurunca faili buldunuz mu? Mitoz bölünme deyince kalıpsız, ustasız rahimlerde bir damla sudan yaratılışa; yumurta ve tohumlardaki görünmeyen kaderi kalıplara ustasız atom, atom tuğla gibi dizilişleri, harika mucize var edilişleri hallettiğinizi mi sandınız bire cahil adamlar! Mitoz bölünme arkasından şekillenen vücut için endoderm, ektoderm, mezoderm diye bir iki uyduruk isim vererek ilim yaptığınızı, tanrıyı(!) kâinatın dışına mı attığınızı sanıyorsunuz. Allah akıl fikir versin sizlere…Siz elementlerin, hücrelerin, dokuların, enzimlerin oluşumuna bile izah getiremediniz. Şu kadar amino asitten şu protein olmasını görmek tamam, bir ilimdir. Ama o kısır ilminiz olasılık hesaplarına göre pek çok proteinin oluşmasına dünyanın ömrü yetmez diyor! Halbuki proteinler olasılık ilminize meyden okuyup devamlı ve çabucacık oluşturuluyor! Hadi bunun da cevabını verin veya bir yalan, bir kaç karmaşık isim bularak bunları da ortadan kaldırın da görelim. Siz en iyisi susun, hem de kıyamete kadar susun. Çünkü vebaliniz çok büyük. Böyle safsatalarla insanlığı çıkmaza sürükleyenlerin cezasını ancak ahirette Rabbim verebilir.
(Öfkemin nedenini soruyorsanız söyleyeyim. Bosna da Avrupa’nın gözü önünde ırz ve namusların payümal edilmesinin arkasında; 30 bin tırla PKK’nın desteklenmesinin, orta doğudaki katliamın, bütün dünyadaki katliamların, açlığın, temiz suya ulaşamamanın ve dahi yüzlerce masum kadının öldürülmesinin arkasında, ahlakın temellerini dinamitlemek olan insanların inançlarını yok etmek var da ondan. Bu zulümler karşısında bir şey yapamamaktan, ağlamaktan perişan olduğumdan, bütün masumların tükürükleri bedduaları bana gelir mi diye korkudan titremekten geliyor bu öfkem. Beddua da edemez, küfürde savuramayız biz. Ancak biraz öfkeli yazmamıza müsamaha ile bakmanızı rica ediyorum.)
Filan meşhur âlim, hamamda tasın yüzmesinden suyun kaldırmasıyla ilgili kanunların varlığını idrak edince ‘Evraka’ diye heyecanından peştamalsız, çıplak dışarı fırlaması tamam ama suyun kaldırmasını o gerçekleştirmedi, sadece zahiri sebebini BULDU. Kanunun varlığını buldu. Ama kanunu koyanı bulamadı! Binlerce ton demir yığını ve eşyayı suya kaldırtan İlim ve Kudrete, Failine maalesef ulaşamadı. Ama Kur’an onun Allah olduğunu, onun çıplak dışarı fırlamasından çok önce, 1400 sene önce bize anlatıyordu...
Uçağın kanatlarından, eğimli üst yüzey ile düz alt yüzeyden hava geçerken garip, basit; ama sonucu müthiş bir şey oluyor. Eğik yüzeyden geçen hava tonlarca ağırlığı uçakla birlikte kaldırıveriyor! Asırlarca bu kanunu öğrenirken çok hayatlar yok oldu! Evet, eğiklik meselesi de Peygamberimizi mağarada korumak için örümcek ağıyla kaplanması gibi çok basit gibi görünüyor. Bunu bulup bizi havaya bindirenlere binler teşekkür ederiz. Ve inşallah Rabb-i Rahimimiz insanlığa bu hizmetlerinden dolayı, onları da ahirette saadetle mükâfatlandırsın. En azından eğer imansız iseler ızdıraplarını azaltıp hususi haller nasip etsin. Fakat onlar hava ile ilgili bu kanunu buldular ve istifademize sundular ama, o kanunun sahibini, malikini, suyla ilgili kanunun failini bulamayanlar gibi bulamadılar.
Siz Tanrıları(!) bu mucizelerle dolu dünya ve hatta kâinat sergisindeki her şey var oldukça, her an yeniden mucizeli şekilde yeniden yaratıldıkça, akıllardan, kalplerden asla yok edemez, kovamazsınız. Nasıl bir mantık ve ilminiz varsa bilemem amma bu manalar dışında nasıl düşündüğünüzü(!) sanıyor, utanmadan büyük bir cüretle tanrıyı yok eden ilimden(!) bahsediyorsunuz, hayretteyim!
Cesaretinize de diyecek yok hani! Osmanlı döneminde bir şair zalim olarak düşündüğü paşaya kinayeli olarak: “Siz çok cesursunuz. Çok ama çok cesur! Hatta siz Hz. Ali’den bile cesursunuz! Çünkü o, Allah’tan korkardı. Siz Allah’tan da korkmazsınız!” Gerçekten böyle adamlar çok cesur(!) oluyor.
Bakın Kur’an onlar gibilere nasıl hitap ediyor: "Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za'f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir Sultan-ı Zîşan'ın evamirine karşı geliyorsunuz ki; yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir Hâkim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti' askerleri var; faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cünudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük âciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şüvazlı nühasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa, arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler.”
(Evet, Kur'anda bazı mühim tahşidat vardır ki, düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeblerden ileri geliyor.)
Sizin “Deniz Tanrınız kim?” Yunanlıların tangırtı tungurtularından biri ise onların ve pek çok insanın o tanrıları(!) hayatına devam ediyor(!) O pespaye ilim adamları(!)anlattıkları pespaye şeylerle onları bile yok edemediler. Hemen vehmettiğiniz Yaratıcısız(!) bir dünyada her şeyi yapmaya kalkmayın, çok heyecanlanmayın sakın! Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman pek çok mümin Tek Yaratıcıya inanıyor. Ve o dinlerin doğru esaslarına bağlı, doğru müntesipleri, iyi insanlar, dünya sulhunu beraber sağlayacak, Hz İsa AS’ın velayetiyle tekrar gönderilişiyle, doğru ve tek Allah’larını hem de ilmen, kalben bütün insanlığa ondan aldıkları ahlakla gösterecekler inşallah.
Hem denizin, hem Güneşin, Hem Ayın hem her şeyin tanrısı, doğru ifadesiyle Allah bütün icraatı ve sonsuz ilim, Kudret, İradesi ve sonsuz isim ve sıfatlarıyla yerinde duruyor. Mekân ve zaman ile maddenin de dışında, onların kayıtlarından uzak, kâinatın sayısız varlıklarıyla kendini ispat etmeye devam ediyor. Fakat akıl, idrak ve kalben talep etmek şartıyla herkes görebiliyor!
Bakınız 1970’lerde gidilen ay ile ilgili, o gidişten 40-45 yıl önce, o her şeyi yaratan Allah’ımızın bize lütfettiği son Semavi kitap olan Kur’andan ilham alarak,1930’larda nasıl bir haber veriliyor:
” Şimdi sen dahi ey Katre içine giren hakîm feylesof! Senin katre-i fikrin dûrbîniyle, felsefenin merdiveniyle tâ Kamer'e kadar terakki ettin, Kamer'e girdin. Bak, Kamer kendi zâtında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı. Senin sa'yin beyhude, ilmin faidesiz gitti. Sen ye'sin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervah-ı habisenin iz'acatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki, tabiat gecesini terkedip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakînen inansan ki, şu gece nurları, gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir…” ( R.Nur Külliyatı, Sözler,454)
* Bizim röportajcılar bütün güçleriyle adeta bütün inkarcıların sermayesinden inançsızlıkla ilgili çok çeşitli zehirlerini bir kitap anlatımı adı altında şırınga etmeye devam ettiklerinden; biz de Kur’an ve Sünnetten lemaan eden R.Nurlarla bu zehirlere karşı şifalar ortaya koymaya devam edeceğiz efendim

Halil KÖPRÜCÜOĞLU

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 154


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (2)
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (1)
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (3)
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (2)
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR(1)
Dertsiz ve mesut bir garibi dinlemek ister misiniz?
SULTANLIĞIMIZIN FARKINA VARMALIYIZ!
DİNLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ, DİNLER BİRLEŞEBİLİR Mİ?
“SON ANIMDA YANIMA GELECEK BİR RAHİBİN OLACAĞINI SANMIYORUM!”
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (6)
TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
TANRI (!) VAR MI; YOK MU? (3)
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (2)
TANRI (!) VAR MI, YOK MU ?
SEN ÇOKTAN BÜYÜMÜŞSÜN
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (2)
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (1)
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (2)
BİZLER DE BÖYLE MİYİZ?
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (1)
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 2
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! (1)
İnsanca yaşamak - 2
İNSANCA YAŞAMAK - 1
ZAMANIMIZDAKİ ERGENLİK
BiZLER DE BÖYLE MiYiZ?
MÜTHİŞ DEFİLE ve HARİKA SEMPOZYUM
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-C-
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-2
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-1
HAKLI GURURUN ÖNEMİ VE SEVİYESİ!
RAMAZAN AYI: MUHTAÇLIĞIMIZIN FARKINA YOĞUN ŞEKİLDE VARMAMIZI SAĞLAMASIDIR.
KULLUĞUMUZU İDRAK ETTİREN ORUÇ (2)
NEDEN ORUÇ, NEDEN AÇLIK...(1)
ARKADAŞ ARIYORUM.
AH HİSLER, BİZİ YAKAN HİSLER, AH! AH!
Diğer Yazarlar

KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAKLARI
KOMŞU KOMŞUYA SESLENİRKEN DAHİ ZİKİR EDERDİK BİZ...
Mesele İmam Hatip değil, sen hâlâ anlamadın mı?
SÖZÜNÜZ YERE DÜŞMEDEN İYİ DÜŞÜNÜN
Beni her ölüm etkiler. 
Bugün 26 Ağustos...
''ÜŞÜMEK''
HUZUR
AYASOFYA HAKKINDA....
Bizim kumaşın kalitesi düşük
Yazarlar
Rukiye Aydın
SİZ, AKINTIDAMISINIZ YOKSA AKIŞTAMISINIZ?
Dünya... İki nehir...Birinin adı AKINTI...Di...
Aydın BENLİ
''ÜŞÜMEK''
Soğuk kış günleri, yavaş, yavaş kapımızı &cce...
Bülent Ertekin
RABBİM CAN-I GÖNÜLDEN VERENLERDEN EYLESİN.
Bir sağdan... Bir soldan...Fırsat vermeyin...Veri...
Ülkü Sürmen Saritaş
Bizim kumaşın kalitesi düşük
Kahrolsun Amerika derken kastettiğimiz bu muydu?.....
Nejla YAPICI
ZEYNEP KAMİL 'İN ÖYKÜSÜ
●Genelde masallarda olur böyle aşk &oum...
Hasan TÜRKYILMAZ
MÜSLÜMANLIK BİR ETİKET DEĞİL ŞAHSİYET MESELESİDİR
Müslümanlığın namaz kılmak,  Oru&c...
Mücahit Güler
Eleştirel Düşünme Ahlakı 2
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…...
Mahir Adıbeş
ZAMANIN ÜZERİNDEN GEÇİŞ
“Zamanın üzerinden geçerek &cced...
Dr. Vehbi KARA
Darbeci Generaller Keyif Sürerken Mağdur Ettikleri Askerlerin Durumu
Değerli Yazar Abdurrahman Dilipak ile bir panel ar...
Ravza ZEYBEK
ANADOLU’NUN ÖZÜ TASAVVUFTUR
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&helli...
Engin AKYOL
SAĞLIĞI ÖNEMSE, SAĞLIKLI ORTAM YARAT
Tüm dünyayı ele alan ve günden g&uu...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ VERİLEN CİHAZLARI HEDER ETMİYELİM
O zaman Allah’ın bize vermiş olduğu duygular...
Mehmet Nuri BİNGÖL
Maydanoz ve Limon “İfrat tefriti netice verdiğinden daha mûzırdır.”
Hikmetli ifadeyi her okuduğumda , dinlediğimde, &l...
Abdulkadir Menek
BEYİTLER (32)
AKİBET Cehennem günahkârı, inkâr...
Kemal YÜCEL
KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAKLARI
KORONA VİRÜS SALGINI  DÖNEMİNDE&nbs...
Kenan DURALİOĞLU
KOMŞU KOMŞUYA SESLENİRKEN DAHİ ZİKİR EDERDİK BİZ...
“Hu Hu” diye seslenirdik komşumuza...&...
Gülsen KILINÇER
Mesele İmam Hatip değil, sen hâlâ anlamadın mı?
Bir asker eskisinin İmam Hatipliler yönelik t...
Mehmet Emin KOÇ
MA’ŞERİ VİCDAN KÖRELMESİ…
İbn Haldun'un Mukaddime'sini ilk okuduğum yıllar, ...
Dr. Levent Bilgi
DENMEZ
Adam vatansever, vatan, millet, bayrak için...
Resul Hamza Emin
Türkiyede ve Trabzonda Otobüsçülük TRABZON'DA OTOBÜS YAPIMI.
Trabzon’da otobüs yapım merkezi S&uum...
Harun PUNAR
SÖZÜNÜZ YERE DÜŞMEDEN İYİ DÜŞÜNÜN
Evet SÖZ.... Ya Rahmetten bir damla,Ya da At...
Halil YOLDAŞ
HACI BEKTAŞ’I VELİ’ Yİ TANIMAK
Halil YOLDAŞ Eğitimci Yazar Onüçü...
Nesibe TÜKEL
GÖLGE OYUNUNDAN DA OYUNCULARINDAN DA ARTIK BIKTIK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de d&u...
Emine İPEK
HÜZÜN AYI, EYLÜL...
İşte geldik, sarı yapraklı Eylül ayına. Eyl&u...
Mustafa SEYMEN
☝️MÜSLÜMAN BROKRAT,
☝️MÜSLÜMAN BROKRAT, makamı ...
Hasan Basri Çabukol
Beni her ölüm etkiler. 
Tanımasam bile üzülürüm yitiri...
Handan YILDIRIM
Çekin elinizi kadınların üstünden. ..
Allah (c.c) buyurdu  Cennet Anaların ayağı al...
Osman KÖSE
30 AĞUSTOS ZAFERİNİN HİKAYESİ
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönü...
MİSAFİR KALEM
KİMSE KİMSENİN YERİNİ DOLDURAMIYOR...
Göğüs kafesimizin içinde kü&...
Mahmu ERDEM
Bugün 26 Ağustos...
Gece sabaha kavuştuğunda, ayaza kesti Afyon ovası....
Halil Köprücüoğlu
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (2)
GÜNEŞTE saniyede yaklaşık 564-600 milyon ton ...
Erol Aydın
YAŞANABİLİR BİR GELECEK İÇİN DOĞAYA SAYGI DUYALIM VE KORUYALIM
Doğa canlı yaşamı için vazgeçilmez v...
EYÜPHAN KAYA
JEO BİDNE’NIN HADDİNE Mİ DÜŞMÜŞ, ERDOĞANI DEVİRMEK!
Cumhuriyet döneminde siyaset alanında etkin b...
Mümin ÇÖPÜR
AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ
Dijital dünyada gözlerini hayata a&ccedi...
Bilal Dursun YILMAZ
Hasan Ağabeye mektup/1
Uzun zamandır bu köşede yazmadığımı takip ede...
Salih Arıkan,
ÇEKMEYECEĞİM.
Değerli arkadaşlar bu dönemde erişilebilirlik...
Şener Mengene
TÜRKİYE’DE DEPREM GERÇEĞİ
Türkiye Deprem Haritası'na göre, ül...
Murat FİDAN
BEŞERİN TELAHUK-U EFKÂR İLE BİNLERCE YILDA GELEBİLDİĞİ TEKNOLOJİK NOKTA, BİR TEK ELEKTRON İLE KARŞILAŞTIRILSA, ÇOK İLKEL BİR SEVİYEDE KALIR...
Aziz dostlar! Şu alttaki resimde aynı hizada ay v...
Murat Gülşan
MURAD-I HAYAL
Öğlen namazı çıkışı Devati hazretlerin...
Zehra Kınalı
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINI YAŞATIRMIŞ (!)
İstanbul sözleşmesi kadını yaşatırmış(!) Oys...
Kahraman Sarı
İlçe Belediye Başkanlarına Çağrı
İşim gereği  çok gezmem. İşe gidip gel...
Ahmet BEREKET
“AKSAÇLILAR”DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yüce milletimizin, İslamiyet’le şerefle...
Ergun DUR
YÜREK BURKAN BİR BAYRAM HİKAYESİ
Hikayede kurban kesemeyen bir çocuğun duygu...
Salim Zorba
En aptal çocuk nasıl yetiştirilir? İstediği her şeyi karşılıksız, sorumluluk vermeden elde ederek...
“Eczacılığı kazandım, heyecanla memlekete gi...
İsmail Dinçer
HUZUR
Huzur, nedir huzur? Nasıl hissedilir? Gel kardeş...
İmren DERELİ
AÇAR SANA
Öfke kinden geçer isen Derin aşka d&u...
Prof Dr Şener DİLEK
AYASOFYA HAKKINDA....
1. Ayasofya’nın açılışı manevi bir Mi...
Fatma Bozkurt
BAĞIMLILIKTAN NASIL KURTULUNUR..?
Bir gün adamın biri zamanının Sufi üstad...
Mustafa ÇEBİ
Bir dolara Papazların Efsunlanmış Müritler
Bundan 4 Yıl Önce Kendilerini 1 Dolara Dü...
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Bir aşkın, bir tutkunun ardından giden bir ömür/ 5
Telifleriniz ilgili sahada yapılan ilmi çalışmalara kaynaklık teşkil ediyor mu? Sizin çalışmalarınız ilmi bir metodolojiyi takip ediyor mu? KAYNA...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(46 Online) 1,09ms